AKUT - Gryning tar dygnet runt emot personer som befinner sig i en akut hjälpsituation. Vid erhållande av plats är placering inom en timme möjlig. Vården anpassas individuellt utifrån situationen samt formulerat uppdrag från socialtjänsten. Gryning har även jourfamiljer som kan ta emot barn, ungdomar och i vissa fall även barn och förälder med kort varsel.

Våra dygnet runt-öppna akutenheter
  • 0-1 år & gravida mödrar - Birkahemmet, tel 031-25 64 10
  • 0-3 år jourfamiljer - Birkahemmet, tel 031-25 64 10
  • 0-12 år med eller utan föräldrar - Trollbacken, tel 0303-187 00
  • 0-12 år med eller utan föräldrar - Solsidan, tel 0511-208 00
  • 12-21 år - Lilla Torp, tel 031-707 31 73
Se fler enheter som kan ta emot med kort varsel nedan

Grynings akutenheter