Lägenhetslösningar

Gryning har tillgång till ett stort antal lägenheter runt om i Västra Götaland. I våra lägenheter kan vi erbjuda boende med stöd för familjer och ensamstående vuxna, stödboende för ungdomar 16-18 år, lägenhetsboende med behandling och/eller utredning, träningslägenheter med stöd och behandling för unga vuxna och lägenheter med skydd. Lägenheterna ligger antingen i anslutning till någon av Grynings institutioner eller i vanliga bostadsområden.
<< Vi har ramavtal om olika former av lägenhetsboende med många kommuner, läs mer här >> 

För mer information läs nedan eller kontakta Grynings öppenvård tel 031-26 10 36 eller e-post anna-lena.grundel@gryning.se

Lägenheter/Boende med stöd
Målgrupp: Familjer eller ensamstående vuxna över 18 år som behöver tillsyn samt olika stödinsatser och som saknar boende.
Beskrivning av insats: De boende bor i egna fullt möblerade lägenheter. Personalen ger stöd i praktiska göromål. Exempelvis vid kontakter med olika myndigheter, att sköta ett hushåll eller att söka lägenhet. Hyreskostnad och sex timmar personalstöd per vecka ingår.
Tillägg: Utifrån behov kan mer personalstöd ges.
Geografi: Alingsås, Borås, Fritsla, Göteborg, Kungälv, Kinna, Ljungskile, Skene, Skövde, Svenljunga och Vänersborg

 

Stödboende
Målgrupp: Ungdomar 16-18 år, utan vårdnadshavare eller som inte kan bo hemma.
Beskrivning av insats: Ungdomarna bor i egna, fullt möblerade lägenheter. Personalen ger individuellt anpassat stöd, till exempel att få en struktur i sin vardag, hjälp med frågor om ekonomi, kontakter med olika myndigheter eller att planera för vuxenlivet, såsom att söka boende. Hyreskostnad, sex timmars stöd per vecka samt tillgång till personal per telefon kvällar och helger ingår.
Tillägg: Utifrån behov kan mer personalstöd ges.
Geografi: Alingsås, Borås, Göteborg och Vänersborg

 

Träningslägenheter med behandlingsinsatser
Målgrupp: Unga vuxna 18-24 år med sociala, psykosociala problem eller riskfyllt beteende kring alkohol och droger, som behöver stöd och behandling men där institutionsplacering är en alltför omfattande insats.
Beskrivning av insats: De boende bor i egna, fullt möblerade lägenheter. Alternativt delar två personer på en större lägenhet. Personalen ger individuellt anpassat stöd och behandling, till exempel med praktiska göromål, kontakter med myndigheter och andra viktiga aktörer i den boendes liv. Behandlingsarbetet utgår från miljöterapi och enskilda samtal utgör basen. Vi utvärderar och anpassar insatsen kontinuerligt. Personalen har tillgång till konsultläkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri samt psykolog. Initialt träffar personalen den boende flera gånger i veckan och personal finns tillgänglig dygnet runt.
Geografi: Alingsås och Göteborg

 

Lägenhetsboende med behandling och/eller utredning
Målgrupp: Familjer, ensamstående vuxna över 18 år och ungdomar som har behov av behandling och/eller utredning men som klarar boende i egen lägenhet
Beskrivning av insats: De boende bor i egna fullt möblerade lägenheter. Behandlingsinsatsen och/eller utredningsinsatsen utformas utifrån socialtjänstens uppdrag. Behandling och utredning utförs av personal antingen från Grynings öppenvårdsenheter eller närliggande HVB.
Geografi: Borås, Göteborg, Kungälv, Ljungskile, Skara, Skövde och Vänersborg

 

Lägenheter med skydd
Målgrupp: Personer eller familjer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck
Beskrivning av insats: Våra skyddslägenheter är fullt möblerade. I lägenhetsboendet ingår alltid stöd från våra skyddshandläggare och de boende har tillgång till vår beredskapstelefon dygnet runt. Av säkerhetsskäl byter vi ut lägenheterna regelbundet.