Heder & skyddat boende

Gryning erbjuder skyddat boende på HVB eller i lägenhet, skyddsutredningar, familjehem, öppenvårdsinsatser samt råd och stöd för personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller våld i nära relation. Gryning erbjuder också skyddat boende i olika former för personer kopplat till gängkriminalitet