Familjehem med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Gryning har 15 familjehem för unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa familjehem har särskild kunskap på området och understödjs av en ansvarig familjehemskonsulent från Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Fokus heder: Hur vet jag att det handlar om heder?

Linda är verksamhetsutvecklare vid Kompetenscentrum inom Grynings enhet för hedersrelaterat våld och förtryck. I vardagen arbetar Linda och några av hennes kollegor med utbildning, konsultation och handledning för socialtjänst, skolor och myndigheter.

Läs mer

Grynings lägenhetslösningar – Sparregården

Sparregården i Vänersborg erbjuder lägenheter med stöd till flera målgrupper inom socialtjänsten. Lägenheterna är belägna i ett hyreshus i Vänersborg, ett stenkast från Sparregårdens HVB och här bor ungdomar 16-18 år, mindre familjer, par eller ensamstående vuxna över 18 år.

Läs mer

Jobbar du med missbruk? Lär dig mer om CRA!

CRA, Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod för att motverka missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

Läs mer

Familjecentrum Göteborg skapar trygghet i umgänget

I förra veckan ägde årets upplaga av Familjehemskonferensen rum i Göteborg. Vid ett välbesökt seminarium beskrev familjebehandlare från Familjecentrum Göteborg sitt arbete. Medverkade gjorde också familjehemsenheten Hisingen, som berättade om sambandet mellan trygg anknytning och tryggt umgänge.

Läs mer