Pressinformation: Lex Sarah-utredning inlämnad

Bolaget har nu lämnat in en lex Sarah-utredning som avser den allvarliga händelsen som inträffade vid ett av bolagets HVB i Trollhättan i november 2018, då en flicka skadade en annan flicka så allvarligt att den skadades liv inte gick att rädda. Båda personerna var underåriga.

Läs mer

Socionomdagarna 2018 – Gryning på plats

Socionomer från hela Norden besöker Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö och vi är självklart även på plats som tidigare år. Vi är på Socionomdagarna dels för att informera om Gryning och vår verksamhet men också för att ta del av senaste forskningsrön och goda exempel från många olika slags verksamheter.

Läs mer

Ett lugn och ett hållande i akuta situationer – Herkules i Alingsås tar emot ungdomar dygnet runt

I utkanten av centrala Alingsås, omgivet av en stor trädgård där vindarna precis blåst ner halva äppelskörden ligger akutboendet Herkules. Här har Gryning i många år tagit emot ungdomar med olika slags bekymmer. Idag tar enheten akut emot ungdomar från 14 till och med 17 år, från hela Sverige. Förfrågningar tas emot dagligen kl 8-20, med möjlighet till inskrivning dygnet runt.

Läs mer