Grynings lägenhetslösningar – Sparregården

Sparregården i Vänersborg erbjuder lägenheter med stöd till flera målgrupper inom socialtjänsten. Lägenheterna är belägna i ett hyreshus i Vänersborg, ett stenkast från Sparregårdens HVB och här bor ungdomar 16-18 år, mindre familjer, par eller ensamstående vuxna över 18 år.

Läs mer

Jobbar du med missbruk? Lär dig mer om CRA!

CRA, Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod för att motverka missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

Läs mer

Familjecentrum Göteborg skapar trygghet i umgänget

I förra veckan ägde årets upplaga av Familjehemskonferensen rum i Göteborg. Vid ett välbesökt seminarium beskrev familjebehandlare från Familjecentrum Göteborg sitt arbete. Medverkade gjorde också familjehemsenheten Hisingen, som berättade om sambandet mellan trygg anknytning och tryggt umgänge.

Läs mer

Gryning öppnar ytterligare ett LSS-boende i Skövde

Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social interaktion. Det är några av de metoder som bidragit till att Grynings Claesborg idag är ett välkänt och uppskattat LSS-boende – och alltid helt fullbelagt. Det finns ett stort behov av fler platser, så i augusti öppnar Gryning ytterligare ett boende i Skövde.

Läs mer

Hudfärgade plåster, vilken färg är det?

– Gryning tar ett helhetsgrepp om mångfaldsfrågorna och normkritik

Den 1 januari i år skärptes diskrimineringslagen. Skärpningen innebär bland annat att arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga att arbeta målinriktat och främjande och därmed förhindra och motverka att diskriminering sker, nu ska omfatta samtliga av lagens sju diskrimineringsgrunder.

Läs mer

Barns behov i centrum för Grynings medarbetare

Medarbetarnas kunskap och engagemang är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Jobbar du på Gryning får du möjlighet till kompetensutveckling inom ett flertal olika områden.Varje år anordnar vi flera bolagsgemensamma utbildningar och föreläsningar. BBIC med fokus på risk och skyddsfaktorer stod på programmet vid en föreläsning nyligen. 

Läs mer