Bolagskontoret

Besöksadress Postadress

Box 5154
402 26 Göteborg

Placeringsrådgivning

Mina Råd & Stöd
Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Verksamhetschefer

Barn och familj, Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
Lina Thieme (tf)
EKB, Beroendevård, Familjehem, LSS
Elisabeth Skarnehall

Stödfunktioner

Kvalitetschef
Elisabet Andersson Ljung
Utvecklings- och kommunikationschef
Karin Silva
Kommunikatör
Therese Hurtig Martinsson
Fastighetsansvarig
Marcus Karlsson