Bolagskontoret

Besöksadress Postadress

Box 5154
402 26 Göteborg

Placeringsrådgivning

Sektorschefer

Göteborgsregionens kommunalförbund
Lina Thieme
Boråsregionens, Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund
Elisabeth Skarnehall

Stödfunktioner

Kvalitetschef
Elisabet Andersson Ljung
Utvecklings- och kommunikationschef
Karin Silva
Kommunikatör
Therese Hurtig Martinsson
Fastighetsansvarig
Marcus Karlsson