Skyddat boende

Målgrupp – Skyddat boende

Gryning erbjuder skyddat boende för kvinnor och män över 18 år som är utsatta för våld i nära relationer. Vi tar emot både ensamstående och föräldrar med barn. Vi arbetar för flexibla lösningar utifrån behov, exempelvis är husdjur välkomna i våra lägenheter. Behöver ni särskild kompetens i hedersrelaterat våld och förtryck, klicka här.

Inriktning

Gryning kan erbjuda olika typer av skyddat boende men inriktningen är lägenhetsboende med självhushåll. Stödet planeras ihop med socialtjänsten och skräddarsys utifrån behov. I övrigt kan vi erbjuda andra insatser till exempel skyddsutredningar, hjälp i kontakter med myndigheter och stöd i föräldraskapet.

Kompetens

De medarbetare som arbetar med personer utsatta för våld i nära relationer hos oss är utbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Gryning har sammantaget stor kompetens inom området och kan arbeta flexibelt tack vare bolagets bredd.

Grynings Signum - Kunskap Kvalitet Delaktighet - Gäller även i skyddat boende

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt – Skyddat boende | Våld i nära relationer

Förfrågningar 0702-44 33 33
E-post skyddsboende@gryning.se

Kontakt

⋅ Våld i nära relationer ⋅ Skyddat boende

Förfrågningar

0702-44 33 33
skyddsboende@gryning.se

Enhetschef

073-562 16 81