Skyddat boende

Målgrupp

Gryning erbjuder från och med nu skyddat boende för kvinnor och män över 18 år som är utsatta för våld i nära relationer. Vi tar emot både ensamstående och föräldrar med barn.
Vi arbetar för flexibla lösningar utifrån behov, exempelvis är husdjur välkomna i våra lägenheter.

Inriktning

Gryning kan erbjuda olika typer av skyddat boende men inriktningen är lägenhetsboende med självhushåll. Från och med januari kan också skyddat boende i kollektivform erbjudas.
Stödet planeras ihop med socialtjänsten och skräddarsys utifrån behov. I övrigt kan vi erbjuda andra insatser till exempel skyddsutredningar, hjälp i kontakter med myndigheter och stöd i föräldraskapet.

Kompetens

De medarbetare som arbetar med personer utsatta för våld i nära relationer i skyddat boende är utbildade och har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Gryning har sammantaget stor kompetens inom området och kan arbeta flexibelt tack vare bolagets bredd.

Grynings Signum - Kunskap Kvalitet Delaktighet - Gäller även vid insatser mot Våld i nära relationer

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.
Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt – Skyddat boende | Våld i nära relationer

Förfrågningar kontorstid 0702-44 33 33
Förfrågningar utanför kontorstid 020-700 710 – Placeringsfunktionen – Dygnet Runt
E-post skyddsboende@gryning.se

Kontakt

⋅ Våld i nära relationer ⋅ Skyddat boende

Förfrågningar

0702-44 33 33 - Kontorstid
020-700 710 - Utanför kontorstid
skyddsboende@gryning.se