Bli familjehem

Grynings jour- och familjehem medverkar årligen till att ett hundratal barn kan flytta till en ny familj. Vi behöver kontinuerligt nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Familjehemmen gör en livsviktig insats för barn och ungdomar och samhället!

Konsulentstödda familjehem och jourhem

Som konsulentstödd familj tar din familj emot barn och ungdomar för en längre tid eller, som jourfamilj i akut läge, för en kort period. Ni får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för en vuxen att vara hemma på hel- eller deltid. Därutöver får ni kontinuerligt stöd av Grynings familjehemskonsulenter samt extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra familjehem samt vid behov möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett familjehem eller jourhem med konsulentstöd inom Gryning genomgår ni en familjehemsutredning.

Vem kan bli familjehem eller jourhem?

Ett familjehem eller jourhem är en vanlig familj som vill öppna sin dörr och famn för en annans barn. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande men det är viktigt att den vuxne har livserfarenhet, personlig mognad samt en trygg och stabil livssituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem samt ha förståelse för och kunskap om utsatta barns och ungdomars situation. Det är värdefullt om ni har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling – genom egna barn eller genom arbete med andras barn. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.

Läs gärna om familjen Ludvigsson, ett av Grynings familjehem här

Ersättning och stöd

Som familjehem eller jourhem erhåller du en ekonomisk ersättning för uppdraget. Ersättningen utgörs av omkostnad, som ska täcka de utgifter du har för barnet, samt arvode som är ersättning för det arbete du utför. Arvodet är skattepliktigt medan endast en mindre del av omkostnaden beskattas.

Som familjehem är du uppdragstagare och har inte rätt till semesterersättning och uppdraget är inte heller A-kassegrundande.

Kontakta oss!

Familjehem Vänersborg, tel 0521-57 57 91

Familjehem Skaraborg, tel 0500-38 18 43

Familjehem Göteborg, tel 031-40 54 30

Klicka här för att anmäla intresse direkt.