Gryning erbjuder bostad för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i kombination med social problematik och tillhör LSS personkrets 1. Enheten erbjuder också bostad med särskild service enligt 9:8 § LSS. Vi tar också emot ungdomar som placeras enligt SoL och/eller LVU.

GRYNINGS LSS-ENHET