Ungdom

Gryning erbjuder akuta och planerade insatser vid HVB, lägenhetsboende, stödboende och öppenvårdsinsatser med flexibelt anpassat stöd för ungdomar. Det finns särskild kompetens gällande insatser kopplat till kriminalitet och missbruk.

Grynings ungdomsenheter