Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Grynings skyddsverksamhet för personer som utsätts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck har funnits sedan 2004.

Verksamheten har flera delar: skyddsutredningar, skyddat boende, råd & stöd och konsultationer. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och vårt upptagningsområde är hela landet.

Skyddat boende

HVB
Villa Rut har åtta platser för flickor i åldersgruppen 14-18 år. Här finns personal på plats dygnet runt. Placeringstiden varierar men är normalt inte längre än 2-3 månader. Undervisning bedrivs på Villa Rut av ansvarig skola i kommunen. Klicka här för att läsa mer om Villa Rut.

Villa Vidar har fem platser. Villa Vidar tar emot personer i åldersgruppen 16-30 år. Här finns personal på plats dygnet runt. Verksamhetens uppdrag är främst skydd, kvalificerad omvårdnad och införlivande av självskydd. Målet är att de placerade ska komma ut i samhället på ett säkert sätt. Klicka här för att läsa mer om Villa Vidar.

FAMILJEHEM
Vi har ett femtontal kontrakterade familjehem varav några har två platser. Familjerna är specialiserade på vår målgrupp och får regelbunden handledning och vidareutbildning. Klicka här för att läsa mer om familjehem med kompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck.

SKYDDSLÄGENHET
Våra skyddslägenheter är modernt möblerade och fullt utrustade. I lägenhetsboendet ingår alltid stöd från våra skyddshandläggare och de boende har tillgång till vår beredskapstelefon dygnet runt. Av säkerhetsskäl byter vi ut lägenheterna regelbundet.

Skyddsutredningar

Vid varje placering gör vi en skyddsutredning. Den görs av skyddshandläggare i vår utredningsgrupp och omfattar förutom bedömning av skyddsbehov, psykisk och fysisk hälsa, våldsutsatthet och andra delar som på olika sätt kan påverka de placerades förutsättningar att leva skyddat. Utredningen gör vi i enlighet med vårt utredningsinstrument ”Fokus Heder”.

Vi gör också externa skyddsutredningar för att underlätta för socialtjänsten att fatta beslut om insatser i ett ärende. Vi kan även göra en så kallad utökad skyddsutredning. Då inkluderar vi någon eller några i den placerades familj/nätverk i utredningen.

Vi utför Konsultationer på uppdrag av socialtjänst eller annan aktör med syfte att beskriva för utsatta vad det innebär att leva med skydd och/eller göra en bedömning av hur behovet av skydd ser ut. Samtalet sker på neutral plats och förutom personal från EHRV kan socialsekreterare eller annan kontaktperson medverka. Efter samtalet erhåller socialtjänsten en skriftlig sammanfattning med bedömning.

Råd & Stöd

Vi erbjuder rådgivande samtal till professionella vardagar kl 9-16 via telefon 070-262 24 74

Vår kompetens

Våra medarbetare har beteendevetenskaplig utbildning i någon form; socionom, socialpedagog eller liknande. Samtliga har flera års erfarenhet av att arbeta med människor i kris och en gedigen kunskap om hedersproblematikens konsekvenser. Vidareutbildning och handledning är en självklarhet.

Kontakt

⋅ Personer utsatta för HRV & förtryck, även inom HBTQ-spektret. Placering på institution, familjehem el lägenhet.
⋅ Akut ⋅ SoL ⋅ LVU ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Förfrågningar

0702-44 33 33
skyddsboende@gryning.se

Enhetschef Peter Smedjegården

0702-61 16 19
peter.smedjegarden@gryning.se