Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Grynings skyddsverksamhet för personer som utsätts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck har funnits sedan 2004.

Verksamheten har flera delar: skyddsutredningar, skyddat boende, råd & stöd och konsultationer. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och vårt upptagningsområde är hela landet.

Skyddat boende

HVB
Villa Vidar har fem platser där vi tar emot personer i åldersgruppen 14-18 år. Här finns personal på plats dygnet runt. Verksamhetens uppdrag är främst skydd, kvalificerad omvårdnad och införlivande av självskydd. Målet är att de placerade ska komma ut i samhället på ett säkert sätt. Klicka här för att läsa mer om Vill Vidar.

FAMILJEHEM
Vi har ett femtontal kontrakterade familjehem varav några har två platser. Familjerna är specialiserade på vår målgrupp och får därför regelbunden handledning och vidareutbildning. Klicka här för att läsa mer om familjehem med kompetens inom hedersrelaterat våld och förtryck.

SKYDDSLÄGENHET
Våra skyddslägenheter är modernt möblerade och fullt utrustade. I lägenhetsboendet ingår alltid stöd från våra skyddshandläggare och de boende har tillgång till vår beredskapstelefon dygnet runt. Av säkerhetsskäl byter vi ut lägenheterna regelbundet.

Skyddsutredningar

Vid varje placering gör vi en skyddsutredning. Den görs av skyddshandläggare i vår utredningsgrupp och omfattar förutom bedömning av skyddsbehov även psykisk och fysisk hälsa, våldsutsatthet och andra delar som på olika sätt kan påverka de placerades förutsättningar att leva skyddat. Utredningen gör vi i enlighet med vårt utredningsinstrument ”Fokus Heder”.

Vi gör också externa skyddsutredningar för att underlätta för socialtjänsten att fatta beslut om insatser i ett ärende. Vi kan även göra en så kallad utökad skyddsutredning. Det innebär att vi inkluderar någon eller några i den familjen eller nätverk kring den som är placerad i utredningen.

Vi utför Konsultationer på uppdrag av socialtjänst eller annan aktör med syfte att beskriva för utsatta vad det innebär att leva med skydd och/eller göra en bedömning av hur behovet av skydd ser ut. Samtalet sker på neutral plats och förutom personal från EHRV kan socialsekreterare eller annan kontaktperson medverka. Efter samtalet erhåller socialtjänsten en skriftlig sammanfattning med bedömning.

Råd & Stöd

Vi erbjuder rådgivning till dig som jobbar inom socialtjänst eller liknande under vardagar kl 9-16 via telefon 070-262 24 74

Vår kompetens

Våra medarbetare har beteendevetenskaplig utbildning i någon form; socionom, socialpedagog eller liknande. Samtliga har flera års erfarenhet av att arbeta med människor i kris och en gedigen kunskap om hedersproblematikens konsekvenser. Vidareutbildning och handledning är en självklarhet.

Länkar om heder

 

Kontakt

⋅ Personer utsatta för HRV & förtryck, även inom HBTQ-spektret. Placering på HVB, familjehem el lägenhet.
⋅ Akut ⋅ SoL ⋅ LVU ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Förfrågningar

070-244 33 33
skyddsboende@gryning.se

Biträdande enhetschef Madeleine Bremell

070-661 74 75
madeleine@gryning.se

Enhetschef Pernilla

070-712 66 75
pernilla@gryning.se