Grynings Familjehemsenhet – Jour

Våra konsulentstödda jourhem tar emot barn och ungdomar 0-20 år i akuta situationer under den tid socialtjänsten behöver för att utreda barnets förhållanden och eventuella behov av insatser.

I jourhemmet finns en vuxen hemma på heltid för att ägna sig åt uppdraget som jourhem. Gryning Vård erbjuder sina jourhem en mängd olika stödinsatser för att de ska genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet. Vid reservation av plats i våra jourhem debiteras full vårdavgift. Tillgången på platser i jourhemmen kan variera och förändras snabbt. Ta därför gärna personlig kontakt med någon av våra konsulenter när du behöver hjälp med en akut placering.

Kontakt

⋅ Konsulentstödda jourhem 0-18 år

Förfrågningar – Göteborg

070-321 21 86

Förfrågningar – Vänersborg/Skövde

070-959 90 93

Enhetschef

070-685 71 21