Kristinedal

Vår målgrupp

Kristinedals barn- och familjeverksamhet tar emot ensamplacerade barn 9-14 år och familjer med barn 0-14 år i behov av behandlings-, stöd- eller utredningsinsatser. Vid familjeplaceringar kan äldre syskon medfölja. De flesta av de inskrivna har levt i social utsatthet och bär med sig utvecklingstrauman, anknytningsstörningar och neuropsykiatriska diagnoser.

Vår inriktning

Kristinedal erbjuder heldygnsvård med vaken natt. Vi genomför individuellt anpassade behandlings-, utrednings- och omvårdnadsinsatser. Vi kan även erbjuda lägenhetsboende, öppenvård och eftervård. Utifrån ett miljöterapeutiskt arbets- och organisationssätt säkerställs genom strukturen förutsättningar för förändring och utveckling.

Kristinedals läge är mitt i naturen omgivet av skog och sjö med många möjligheter till både aktiviteter och lugn. Vi har en fotbollsplan och slalombacke med skidlift. En liten sjö finns på området med både sandstrand, badbrygga, båt och fiskeutrustning. Vi bygger kojor, cykelbanor och hinderbanor och vi odlar potatis, grönsaker och bär i vår köksträdgård. Vi har grillplatser för fina fikastunder, både vid sjön och slalombacken.

Vi har också en fin innemiljö med sporthall, träslöjd- och målarsal. Vidare har vi textilateljé, musikrum och gott om utrymme för att utöva pyssel, lek, spel och andra roliga lärande aktiviteter.

Våra metoder

Utifrån det miljöterapeutiska organisations- och arbetssättet arbetar vi med beprövade metoder såsom miljöterapi, familjeterapi, BoF (Barnorienterad Familjeterapi), tejping, mentalisering, MI (Motiverande Intervjuer), ASQ, rePULSE, ESTER, bildterapi och TMO. Vi arbetar också med tydliggörande pedagogik till exempel TEACCH.

Vår kompetens

Våra medarbetare har adekvat grundutbildning som socionom, socialpedagog, beteendevetare, behandlingspedagog och behandlingsassistent. Personalen har också utbildning i trauma samt i metoderna ovan. Vi har även medarbetare som har mer praktisk utbildning och intresse, till exempel snickare, ridlärare, musiker, bildlärare och idrottstränare – kompetens som kommer väl till pass vid alla våra aktiviteter!

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB Ensamplacerade barn 9-14 år ⋅ Familjer med barn 0-14 år (samt medföljande äldre syskon) ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Öppenvård ⋅ Utredningar ⋅ Behandling

Kristinedal, 662 95 Fengersfors

Förfrågningar

0532-78 47 30
placeringsfunktionen@gryning.se

Enhetschef

070-555 84 81