Vill ni bli vårt nya jourhem?

Känner du och din familj engagemang för barn och ungdomar i behov av stöd? Vi söker trygga och engagerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Som jourhem tar ni emot barn och ungdomar under kortare tid. Det är en fördel om ni tidigare har varit familjehem eller jourhem.

Läs mer

Gryning öppnar återigen Bergiusgården

Idag öppnar Gryning återigen behandlingshemmet Bergiusgården i Ljungskile. Gryning har under flera år drivit behandlingshem för ungdomar på Bergiusgården, men under en tid har verksamheten varit vilande. Boendet tar emot ungdomar mellan 13 och 17 år.

Läs mer

Gryning öppnar nytt skyddat boende – Villa Vidar

Idag öppnar Gryning Villa Vidar. Villa Vidar är ett skyddat boende för personer 16-30 år som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, även HBTQ-personer, som behöver vård, stöd och behandling. Vi träffade Petra, ställföreträdande enhetschef, och ställde några frågor inför öppnandet av den nya en [...]

Läs mer

Söker du nytt jobb?

Det här är Rana och hon arbetar som ungdomsassistent på ett av våra boenden för ensamkommande barn och ungdomar. Gryning söker flera nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss.

Läs mer

Grynings kund- och klientenkäter – ett verktyg för delaktighet

Delaktighet är en hörnsten i Grynings verksamhet. Känslan av delaktighet ska genomsyra all verksamhet; arbetet med barn, unga, familjer och vuxna, arbetssätt på enheterna och bolaget i stort, ledningens arbete, samarbete med samverkanspartners samt utvecklings- och kvalitetsarbetet. Som del i uppföljningen av målen finns två konkreta verkty [...]

Läs mer

Möt Grynings medarbetare

Det här är Amir som arbetar som ungdomsassistent på ett av våra boenden för ensamkommande barn och unga. Hör honom och några andra av våra medarbetare berätta om sin roll och sitt arbete inom Gryning. Se och läs mer på Jobbahososs/medarbetare (länk öppnas i nytt fönster).

Läs mer