Vill ni bli vårt nya jourhem?

Känner du och din familj engagemang för barn och ungdomar i behov av stöd? Vi söker trygga och engagerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Som jourhem tar ni emot barn och ungdomar under kortare tid. Det är en fördel om ni tidigare har varit familjehem eller jourhem.

Förutom ett gott stöd från våra familjehemskonsulenter erbjuder vi:

• Ett arvode som gör det möjligt för en person att vara hemma på heltid
• Kontinuerlig handledning
• Återkommande utbildningsdagar
• Tillhörighet i en arbetsgrupp med andra jourhem
• Gemensamma sociala aktiviteter

Vi söker även nya familjehem för längre placeringar.

Vill du veta mer – ring gärna till oss konsulenter på Familjehemsenheten och besök gärna vår sida genom att klicka här.

Göteborg
Liselott Thoss, 031-40 54 22 eller liselott.thoss@gryning.se
Carina Hammarström, 031-40 54 49 eller carina.hammarstrom@gryning.se

Vänersborg
Jenny Lassila, 0737-48 03 85 eller jenny.lassila@gryning.se

Skaraborg
Annika Ehrngren, 0500-381842 eller annika.ehrngren@gryning.se