Gryning öppnar nytt skyddat boende – Villa Vidar

Idag öppnar Gryning Villa Vidar. Villa Vidar är ett skyddat boende för personer 16-30 år som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, även HBTQ-personer, som behöver vård, stöd och behandling. Vi träffade Petra, ställföreträdande enhetschef, och ställde några frågor inför öppnandet av den nya enheten.

Vad är Villa Vidar?
– Villa Vidar är ett HVB inom enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV). Vi har plats för fem klienter på institutionen och två platser i utslussningslägenhet. Enheten är bemannad dygnet runt. Verksamhetens uppdrag är främst skydd, kvalificerad omvårdnad och införlivande av självskydd.

Hur arbetar ni med de boende?
– Arbetet bygger på en psykodynamisk förståelse för människor i kris och att skapa trygghet och tillit. Skyddshandläggarna arbetar i team kring klienten genom samtal, möten och praktiska göromål. Vi arbetar med veckoscheman där klienten är delaktig och påverkar hur det individuella schemat ska se ut, detta för att öka förutsägbarheten och delaktigheten för ungdomarna. Våra medarbetare arbetar alltid utifrån det uppdrag som inkommit från ansvarig socialtjänst. Vi arbetar tillsammans med klienten fram en individuell genomförandeplan, som blir ett aktivt verktyg. Psykosocialt förändringsarbete så som motivationsarbete och jag-stödjande insatser är avgörande för att kunna fullfölja vårt uppdrag.

Vilka är det som arbetar där?
– De sju skyddshandläggare som arbetar på Villa Vidar är utbildade socionomer, socialpedagoger eller socialpsykologer. Utöver detta har vi kompetens inom hederskontext, HBTQ, trauma, familjeterapi, psykoterapi och miljöterapi.

Hjälp tillbaks in i samhället
Arbetet på Villa Vidar syftar till att personen ska kunna komma tillbaks in i samhället på ett säkert sätt och leva skyddat men ”öppet” genom sitt fingerade namn och sin konstruerade bakgrundshistoria.
– Klienterna kommer att gå i kommunal skola, ha praktik eller arbete, allt utifrån individuella behov och socialtjänstens uppdrag, säger Petra.

Vill du veta mer? Klicka här för att läsa mer om Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.