Gryningdagen 2016 blev välbesökt och uppskattad

”Om den sociala barn- och ungdomsvårdens framtid” var rubriken när Gryningdagen 2016 gick av stapeln den 20 oktober på Radisson Blu Scandinavia i centrala Göteborg. Under ledning av Kattis Ahlström diskuterades vilka utmaningar vi står inför när det gäller framtidens sociala barn- och ungdomsvård.

img_2304_webbGryningdagen vänder sig till personer verksamma inom Socialtjänsten och det var ett stort antal deltagare som hade samlats för att ta del av dagens föreläsningar. Det gavs även tillfälle att möta kollegor i branschen och träffa företrädare från Grynings olika verksamheter.

Föreläsarna var Cecilia Grefve, nationell samordnare för barn- och ungdomsvården, Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete och Ingrid Höjer, också hon professor i socialt arbete samt Maria Branting från Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Ett uppskattat inslag var också Emilia och Andreas från föreningen Knas hemma, som berättade om sina erfarenheter att växa upp i ett HVB och/eller familjehem.

 

 

 

img_2266_bes_webbOlivia Bergdahl, estradpoet, som bland annat vunnit SM i Poetry Slam och nyligen mottagit Sveriges Radios Novellpris 2016 underhöll publiken under dagen.

 

 

 

 

 

 

andreas-svensson-emilia-larsson-knas-hemma_webbAndreas Svensson och Emilia Larsson, ambassadörer för föreningen Knas Hemma som är ett nationellt rättighetsprojekt, höll en uppskattad föreläsning om hur det är att växa upp på HVB och i familjehem och om hur viktigt det är att ha med barnens perspektiv.

Klicka här för att ta del av Knas Hemmas presentation som pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

cecilia-grefve-nationell-samordnare_webbCecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården. Cecilia har besökt 51 kommuner runtom i landet för att se vilka utmaningar som finns samt vad som krävs hos alla inblandade aktörer för att trygga vården av barn och unga. Under resans gång har handlingsplaner tagits fram i flertalet besökskommuner och vi fick en aktuell lägesrapport om uppdraget där Cecilia också beskrev sin syn på den sociala barn- och ungdomsvårdens framtid.

Här kan du läsa Cecilias blogg på socialbarnungdom.se

 

 

 

 

 

 

maria-branting_webbMaria Branting, utredare inom Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Vårdanalys har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning och analys av delar av verksamheten inom den sociala barn- och ungdomsvården. Det gäller dels HVB, dels verksamheter som bedriver konsulentstöd till familjehem och jourhem. Regeringen vill få en bättre nationell överblick av HVB som drivs i enskild regi, bland annat av omfattningen, utbuden och kostnaderna. Även kunskapen om verksamheter med konsulentstöd till familjehem är idag bristfällig. Det gäller bland annat verksamheternas omfattning, driftsformer och tjänsteutbud samt kompetensen hos de anställda. Men också hur och i vilken utsträckning de används av kommunerna. Maria Branting är projektledare för uppdraget och gav oss kunskaper och information om uppdraget så här långt.

 

 

bo-vinnerljung-och-kattis-ahlstrom-i-konversation_webbBo Vinnerljung, professor i socialt arbete, berättade om hur barn i samhällets vård är den grupp som har allra sämst förutsättningar vad gäller hälsa och skola. Bo pratade kring om hur man med ganska enkla medel kan ge barnen ett bättre omhändertagande.

Klicka här för att läsa Bos föreläsning som pdf.

 

 

 

 

 

 

Under eftermiddagen gavs också möjlighet att lyssna till Ingrid Höjer, även hon professor i socialt arbete, som talade kring ämnet att ta steget ut i vuxenlivet. Vad händer med de barn och ungdomar som lämnar den sociala barn- och ungdomsvården? Hur ser vägen till vuxenlivet ut och vad kan göras för att underlätta övergången från vård till ett självständigt liv?

Klicka här för att ta del av Ingrids föreläsning som pdf.

 

Alla föreläsare samt Katarina Ahlqvist, vd Gryning, medverkade också i en paneldebatt under ledning av Kattis Ahlström.