Min praktik i Gryning – Sarah berättar om tiden vid Bryggan och Familjecentrum Göteborg

Gryning tar varje år emot ett stort antal praktikanter. Möt en av dem, Sarah Rossi, som studerar Socionomprogrammet och praktiserat vid två av Grynings barn- och familjeenheter.

sarah_webbHur har din praktik varit?
– Min praktik har varit jätterolig. Mina kollegor har behandlat mig som om jag vore en ordinarie medarbetare inom Gryning vilket har lett till att jag har fått bra insikt i verksamheterna och i Gryning som bolag. Jag har särskilt uppskattat alla möten och diskussioner med andra socionomer och medarbetare med liknande yrkeskunskap som har många års erfarenhet inom socialt arbete. Det har berikat mig både som blivande socionom och som person.

Vad har du lärt dig?
– Tanken med praktiken är att vi studenter ska ta första steget i formandet av vår professionella identitet. Genom min praktik kan jag lugnt säga att målet är uppfyllt. Jag känner mig mycket tryggare i mötet med klienter och i min professionella roll vilket jag inte var innan min praktik. Att lära sig att förhålla sig professionellt, att handskas med etiska dilemman och att kunna applicera mina teoretiska kunskaper på ”fältet” har varit det mest spännande med praktiken. Jag har lärt mig mycket om bemötandet av barn och familjer i kris och i stort behov av hjälp. Jag har lärt mig otroligt mycket om trauma och trygghetsarbete genom det vardagliga arbetet på praktikplatserna samt genom att delta i traumautbildningen.

Hur ser du på framtiden?
– Även innan praktiken var min tanke att i framtiden arbeta med barn. Efter denna period har jag kommit ännu mer till insikt om att barn och familjer är det som jag vill arbeta med. Jag älskar att vara med barn och har länge arbetat inom förskolan. Att få möjligheten att arbeta med barn som har varit utsatta och att kunna erbjuda dem stöd och hjälp ger mig känslan att jag kan påverka dessa barns situationer och jag vore otroligt stolt i framtiden om jag kunde jobba inom det området.

Jag kommer ursprungligen från Italien och i framtiden ser jag mig själv flytta tillbaka till Italien. Som det ser ut idag så tänker jag jobba en period i Sverige för att erfara hur det är att jobba som socialarbetare i ett annat land. Jag tänker att genom detta kan jag även bidra till mina framtida arbetsplatser med olika synvinklar utifrån mina erfarenheter av två olika verkligheter.

Är du student och vill veta mer om praktik i Gryning, kontakta Lennart Quick, HR-specialist, via tel. 0703-25 88 61 eller e-post lennart.quick@gryning.se. Du kan även läsa mer här.