Solsidan startar ny verksamhet för utredning och behandling

Grynings barn- och familjeenhet Solsidan startade i augusti två lägenheter för utredning och behandling. Den nya verksamheten riktar sig till målgruppen familjer med barn i åldern 0-12 år, även äldre syskon kan tas emot.

Solsidan arbetar på uppdrag av kommunernas socialtjänst och erbjuder kvalificerade insatser under längre eller kortare perioder. Den nya verksamheten är en del av Solsidans HVB och disponerar två större lägenheter inom gångavstånd från institutionen. Lägenheterna är belägna i ett hyreshus med totalt fyra lägenheter. De är fullt utrustade för barnfamiljer och det finns lekplats i närområdet. Skara centrum ligger på gångavstånd. Solsidan har ett mycket gott samarbete med de kommunala skolorna i Skara.

Verksamheten bedrivs av två heltidsanställda behandlingspedagoger, som har sin bas på Solsidan. Behandlingsarbetet har sin grund i en miljöterapeutisk struktur och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. Familjerna kan, förutom strukturerade samtal och aktiviteter, erbjudas barnorienterad familjeterapi (BOF) och samspelsbehandling enligt Marte Meo. Familjerna är delaktiga i såväl planerandet som genomförandet och i de löpande uppföljningarna av behandlingsarbetet. I mån av tid kan vi åta oss behandlings- eller utredningsuppdrag i familjernas egna hem.

Kontakt

Vid intresse av plats i lägenhetsboende eller andra insatser kan förfrågan göras på telefon 0511-208 00.

Här kan du läsa mer om vår barn- och familjeenhet Solsidan.