Gryning öppnar återigen Bergiusgården

Idag öppnar Gryning återigen behandlingshemmet Bergiusgården i Ljungskile. Gryning har under flera år drivit behandlingshem för ungdomar på Bergiusgården, men under en tid har verksamheten varit vilande. Boendet tar emot ungdomar mellan 13 och 17 år.

Personal på plats dygnet runt
Behandlingshemmet kommer att ha plats för sex ungdomar i åldern 13-17 år. På boendet kommer det att finnas personal i tjänst dygnet runt. Totalt kommer ca 15 personer att vara anställda på Bergiusgården. Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Bergiusgården strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga personen.

Vill du veta mer om behandlingshemmet?
Enhetschef vid Bergiusgården är Bengt Lassen. Här kan du läsa mer om Bergiusgårdens verksamhet. Du kan också skicka e-post till bergiusgarden@gryning.se

Vill du veta mer om Grynings ungdomsverksamhet? Klicka här för att läsa mer om våra enheter.