Barns hälsa i Gryning

Barns hälsa är en mänsklig rättighet som regleras i Barnkonventionens artikel 24. Vår erfarenhet och många forskningsrapporter visar emellertid på att placerade barn och ungdomar har en sämre fysisk och psykisk hälsa samt tandstatus än andra barn. Därför fokuserar vi numera mer på hälsofrågorna när ett barn eller en ungdom får en i [...]

Läs mer

Grynings akutenheter finns tillgängliga hela sommaren

Under sommaren kan det med kort varsel uppstå svåra ärenden som kräver snabba professionella lösningar. Kontakta våra enheter direkt eller Placeringsfunktionen tel 020-700 710 – vi tittar på möjliga lösningar tillsammans utifrån vår gemensamma erfarenhet och kunskap. Läs mer om vilka enheter som kan ta emot med kort varsel.

Läs mer

Hög efterfrågan på Grynings öppenvårdsinsatser

Goda behandlingsresultat och Socialstyrelsens rekommendation om MST (Multisystemisk terapi) som behandlingsinsats är några av skälen till att Grynings öppenvård går för högtryck just nu. – Nu är det är inte ovanligt att vi får förfrågningar på insatser som omfattar 25-30 timmar per vecka, säger Anna-Lena Grundel, enhetschef för Gr [...]

Läs mer

Gryning har lång erfarenhet av insatser för familjer

Vi har många års erfarenhet av utredning och behandling av familjer. Vi kompletterar ert egna utbud och försöker vara lyhörda i vad för slags behov som efterfrågas – och inte efterfrågas. Tillsammans med er i socialtjänsten sätter vi ihop en anpassad insats eller fortsätter en påbörjad process.

Läs mer

Komplettera med Grynings insatser innan eller efter en SiS-placering

Gryning har stor erfarenhet av att samarbeta med kommuner när det gäller individanpassade insatser för ungdomar som befinner sig i övergången innan eller efter en SiS-placering. En sammanhållen förändringsprocess kan vara avgörande för en fortsatt positiv utveckling, vi erbjuder därför insatser på både HVB och/eller i hemmet alternati [...]

Läs mer