Öppenvården tänker nytt i corona-tider

Under coronapandemin har våra öppenvårdsinsatser till stor del genomförts på ett annat sätt än tidigare. Hanna Rosenqvist är MST-terapeut och berättar i en ny film om hur behandlingsarbetet går till under covid-19.

Läs mer

Åtgärder med anledning av Corona-virus

Gryning har en utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittsamma sjukdomar, såsom säsongsinfluensa samt maginfluensa. Som samarbetspartner till många inom socialtjänsten vill vi berätta hur vi arbetar för att trygga våra klienter och medarbetares väl [...]

Läs mer

Vi skapar trygghet för både barn och vuxna i umgänget

Vi på Familjecentrum Göteborg har stor erfarenhet av umgängesstöd. Genom klientarbetet och vår mångåriga erfarenhet inom området har vi utvecklat en egen modell som har sin grund i anknytningsteorin som den tillämpas i COS-P (circle of security – parent). BOF och Tejping är de huvudsakliga behandlingsmetoderna.

Läs mer