Social media takeover – Gryning 20 år

Vi fortsätter att uppmärksamma Grynings 20-årsjubileum i våra sociala medier. Nu har våra enheter tagit över facebook och instagram. Här delar våra enheter med sig av sin vardag under en vecka var. Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att se mer.

Läs mer

Vi söker nya jour- och familjehem!

Grynings jour- och familjehem medverkar årligen till att ett hundratal barn kan flytta till en annan familj. Vi behöver familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Våra familjer gör en livsviktig insats för barn och ungdomar!

Läs mer

Så hanterar Gryning covid-19

Gryning har en utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittsamma sjukdomar. Som samarbetspartner till många inom socialtjänsten vill vi berätta hur vi arbetar för att trygga våra klienters och medarbetares vardag under pågående coronapandemi.

Läs mer