Sommarjobba i Gryning

Castor är ett av Grynings tio boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Verksamheten har tio platser för pojkar i åldern 14-18 år som befinner sig under asylprocessen eller som har erhållit permanent uppehållstillstånd. Daniel Norin är vikarierande ungdomsassistent på Castor. Här på bilden ses han tillsammans med Adel Issa (vänster).

Läs mer

Grynings Familjeteam har utökat verksamheten

Grynings Familjeteam har utökat verksamheten och kan nu ta emot ytterligare uppdrag från er i kommunerna. Vi är numera tre socionomer som alla har flera års erfarenhet av socialt arbete, både utredningsarbete och behandlingsarbete med barn och deras familjer. Vi kan arbeta utifrån olika metoder såsom MarteMeo, Barnorienterad Familjeterapi me [...]

Läs mer

Läkarkåren besökte Grynings enhet Lärjeholm

Grynings enheter för beroendevård har senaste tiden haft spännande möten med verksamheter inom och utanför Gryning Vård. I november tog biträdande enhetschef vid Lärjeholm, Espen Lunde, emot ett trettiotal läkare från olika beroendemottagningar inom Göteborg.

Läs mer

Allt fler barn far illa i hederns namn

Gryning har under hösten fått 30 procent fler förfrågningar från Socialtjänsten om att hjälpa barn och andra som drabbas av hedersrelaterat våld. Det berättade Linda från Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld i ett inslag i morgonens ”Morgon i P4 Göteborg”.

Läs mer

Gryningdagen 2016 blev välbesökt och uppskattad

”Om den sociala barn- och ungdomsvårdens framtid” var rubriken när Gryningdagen 2016 gick av stapeln den 20 oktober på Radisson Blu Scandinavia i centrala Göteborg. Under ledning av Kattis Ahlström diskuterades vilka utmaningar vi står inför när det gäller framtidens sociala barn- och ungdomsvård.

Läs mer

Vill ni bli vårt nya jourhem?

Känner du och din familj engagemang för barn och ungdomar i behov av stöd? Vi söker trygga och engagerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Som jourhem tar ni emot barn och ungdomar under kortare tid. Det är en fördel om ni tidigare har varit familjehem eller jourhem.

Läs mer