Akut

De flesta verksamheterna inom Gryning har möjlighet att ta emot placeringar med kort varsel. Några enheter är särskilt inriktade på jour- och akutinsatser. När det gäller målgruppen ungdomar är det i första hand Lilla Torp, Herkules och Vilgot som har denna inriktning medan Bryggan har motsvarande funktion för barn och familjer. Atria tar emot ensamkommande ungdomar. Gryning har även kontrakterade jourfamiljer som kan ta emot barn, ungdomar och i vissa fall även barn och förälder som är i behov av akuta insatser.

Grynings akutenheter