Socionomdagarna 2018 – Gryning på plats

Socionomer från hela Norden besöker Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö och vi är självklart även på plats som tidigare år. Vi är på Socionomdagarna dels för att informera om Gryning och vår verksamhet men också för att ta del av senaste forskningsrön och goda exempel från många olika slags verksamheter.

Läs mer

MST – en intensiv öppenvårdsinsats för familjer

MST (Multisystemisk terapi) är en intensiv, hemmabaserad öppenvårdsinsats för familjer. MST bygger huvudsakligen på systemiskt tänkande och behandlingen utformas efter varje familjs behov och resurser.  Vi ställde tre korta frågor till Helena Brandberg, biträdande enhetschef i Grynings öppenvård. 

Läs mer

Ungdomars erfarenheter av familjehemsplaceringar tas tillvara

Idén föddes när de två tonåringarna Therése och Denise vågade ta risken att berätta för varandra om sina familjesituationer. Båda hade erfarenheter av föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. Känslan av ensamhet i det var en annan gemensam faktor. Så föddes organisationen Maskrosbarn.

Läs mer