Vi skapar trygghet för både barn och vuxna i umgänget

Vi på Familjecentrum Göteborg har stor erfarenhet av umgängesstöd. Genom klientarbetet och vår mångåriga erfarenhet inom området har vi utvecklat en egen modell som har sin grund i anknytningsteorin som den tillämpas i COS-P (circle of security – parent). BOF och Tejping är de huvudsakliga behandlingsmetoderna.

Läs mer

Jobbar du med missbruk? Lär dig mer om CRA!

CRA, Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod för att motverka missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

Läs mer

Familjehem med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Gryning erbjuder familjehem för unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa familjehem har särskild kunskap inom området och får ett kontinuerligt stöd av en ansvarig familjehemskonsulent från Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Så löser Gryning komplexa uppdrag

Komplexiteten i placeringar blir allt mer omfattande Gryning får allt fler placeringsförfrågningar som gäller unga personer med en komplex problematik, inte sällan med missbruk inblandat.

Läs mer