Socionomdagarna 2018 – Gryning på plats

Socionomer från hela Norden besöker Socionomdagarna på Stockholmsmässan i Älvsjö och vi är självklart även på plats som tidigare år. Vi är på Socionomdagarna dels för att informera om Gryning och vår verksamhet men också för att ta del av senaste forskningsrön och goda exempel från många olika slags verksamheter.

Läs mer

Ett lugn och ett hållande i akuta situationer – Herkules i Alingsås tar emot ungdomar dygnet runt

I utkanten av centrala Alingsås, omgivet av en stor trädgård där vindarna precis blåst ner halva äppelskörden ligger akutboendet Herkules. Här har Gryning i många år tagit emot ungdomar med olika slags bekymmer. Idag tar enheten akut emot ungdomar från 14 till och med 17 år, från hela Sverige. Förfrågningar tas emot dagligen kl 8-20, med möjlighet till inskrivning dygnet runt.

Läs mer

MST – en intensiv öppenvårdsinsats för familjer

MST (Multisystemisk terapi) är en intensiv, hemmabaserad öppenvårdsinsats för familjer. MST bygger huvudsakligen på systemiskt tänkande och behandlingen utformas efter varje familjs behov och resurser. 

Vi ställde tre korta frågor till Helena Brandberg, biträdande enhetschef i Grynings öppenvård. 

Läs mer

Ungdomars erfarenheter av familjehemsplaceringar tas tillvara

Idén föddes när de två tonåringarna Therése och Denise vågade ta risken att berätta för varandra om sina familjesituationer. Båda hade erfarenheter av föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. Känslan av ensamhet i det var en annan gemensam faktor. Så föddes organisationen Maskrosbarn.

Läs mer

Grynings lägenhetslösningar – Sparregården

Sparregården i Vänersborg erbjuder lägenheter med stöd till flera målgrupper inom socialtjänsten. Lägenheterna är belägna i ett hyreshus i Vänersborg, ett stenkast från Sparregårdens HVB och här bor ungdomar 16-18 år, mindre familjer, par eller ensamstående vuxna över 18 år.

Läs mer