Så löser Gryning komplexa uppdrag

Komplexiteten i placeringar blir allt mer omfattande Gryning får allt fler placeringsförfrågningar som gäller unga personer med en komplex problematik, inte sällan med missbruk inblandat.

Läs mer

Pressinformation: Lex Sarah-utredning inlämnad

Bolaget har nu lämnat in en lex Sarah-utredning som avser den allvarliga händelsen som inträffade vid ett av bolagets HVB i Trollhättan i november 2018, då en flicka skadade en annan flicka så allvarligt att den skadades liv inte gick att rädda. Båda personerna var underåriga.

Läs mer