Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte Gryning Vård

Under fredagen besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Gryning Vårds verksamheter i Västsverige. Under besöket diskuterades angelägna frågor, till exempel HVB:s uppdrag och betydelse idag och framöver. Frågan om begränsningsåtgärder på HVB stod också högt på dagordningen då vi sedan lång tid tillbaka menar att ökade befogenheter är en förutsättning för att kunna skydda de barn och ungdomar som placeras hos oss. Även vikten av stöd till familjehem diskuterades flitigt.

Under dagen besökte socialministern, tillsammans med representanter från Gryning, Bergiusgården i Ljungskile, ett HVB för ungdomar med beroende- och missbruksproblematik, Lilla Torp i Göteborg, ett HVB med akutverksamhet för ungdomar samt Grynings Familjehemsenhet.

Vi är glada att socialministern hörsammade vår inbjudan och tog sig tid att besöka våra verksamheter, säger Grynings vd Katarina Ahlqvist. – Vi står tillsammans inför stora utmaningar inom socialt arbete och därför är det viktigt att vi tillsammans hittar verktygen framåt, för ett rättssäkert, kvalitativt och professionellt socialt arbete.

Kontakta Katarina Ahlqvist för mer information, tel 031-703 37 40 eller e-post katarina.ahlqvist@gryning.se

På bilden: Katarina Ahlqvist, vd Gryning, Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister samt Krister Kronlid, metodhandledare i Gryning med särskilt uppdrag i frågor som gäller gängkriminalitet, utanför Grynings Bergiusgården i Ljungskile