Metoder inom barn och familj – fyra kostnadsfria digitala föreläsningar à 1 timma

Våra föreläsningar där medarbetare berättar om sitt arbete ”från golvet” har varit mycket uppskattade. Nu bjuder vi in till en digital basutbildning på fyra tillfällen à en timma. Varje tillfälle kommer fokusera på några av de metoder vi arbetar med inom barn- och familj, NBO (Newborn Behavioral Observations), ASQ (Ages and Stages Questionnaires), samspelsbehandling, Trappanmodellen, BOF (Barnorienterad familjeterapi) Tejping samt Familjecentrum Fyrbodals processinriktade utredningsmodell med familjer.

Målgrupp: Föreläsningarna är kostnadsfria för socialtjänst, skolpersonal, yrkesverksamma inom kriminalvård, utbildare, studenter samt jour- och familjehem. Du väljer själv om du deltar vid samtliga eller enstaka tillfällen, det anger du i anmälan. Respektive tillfälle ligger kvar på Youtube till fredagen i veckan därpå.

Tillfälle 1: Introduktion till NBO, ASQ och samspelsbehandling
Fredag 5 april kl 9-10 med frågestund efteråt
Denna föreläsning ger en översikt över tidig barnutveckling och metoder för att främja positivt samspel mellan spädbarn och deras föräldrar/omsorgspersoner. Föreläsare är Maria Johansson från Grynings Birkahemmet.
Under föreläsningen kommer du att få ta del av kunskap om:
– Grundprinciperna för NBO och hur de kan användas för att stärka förälderns förmåga att identifiera och svara an till sitt nyfödda barns unika resurser, styrkor, sårbarheter samt behov.
– Hur ASQ-frågeformulären fungerar som ett effektivt verktyg för att fånga in barns kritiska utvecklingsfenomen samt rikta föräldrars uppmärksamhet mot barnet med fokus på tidiga insatser.
– Principer och praktiska tillämpningar av samspelsbehandling i arbetet med de minsta barnen och deras föräldrar och hur samspelet är avgörande för spädbarnets utveckling.

Tillfälle 2: Barnorienterad Familjeterapi och Tejping
Fredag 12 april kl 9-10 med frågestund efteråt
Vid detta tillfälle berättar Clara Ögren och Camilla Stadling Thörn, från Grynings Solsidan om Barnorienterad familjeterapi (BOF) och Tejping, två metoder utvecklade av den norske psykologen Martin Soltvedt. BOF är en samspelsbehandling med leken i fokus och där BOF-leken avspeglar såväl barnets inre liv som samhandlingsmönstren i familjen.
I Tejping låter vi klienten eller familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade figurer

Tillfälle 3: Trappanmodellen – Stöd för barn som upplevt våld
Fredag 19 april kl 9-10 med frågestund efteråt
Till Solsidan i Skara kommer barn som ofta upplevt någon form av våld. En av de metoder som Solsidan använder sig av för att stötta dessa barn i sin bearbetning av våldsupplevelserna är Trappanmodellen. Det är en form av strukturerade krissamtal för barn 4-18 år, utvecklad av Rädda Barnen. Under detta tillfälle kommer Solsidans medarbetare Mia Kristoffersson och Caroline Andersson beskriva modellens olika steg, ge praktiska exempel från arbetet med modellen och berätta om de utmaningar som kan uppstå.

Tillfälle 4: Familjecentrums utredningsmodell
Fredag 26 april kl 9-10 med frågestund efteråt
Jessica Rydell, Amanda Sjödin och Jesse Oinas från Grynings Familjecentrum Fyrbodal delar med sig av enhetens utredningsmodell som ger möjlighet till utveckling i föräldraskapet och där fokus ligger både i att samla information men även i att bjuda in föräldrarna i en mer reflekterande position kring det egna föräldrarskapet. Du får insikter i hur modellen bidrar till välgrundade bedömningar och när en utredningsplacering kan vara ett lämpligt, hållbart och lönsamt alternativ.

Anmäl till kommunikation@gryning.seDu väljer själv om du deltar vid samtliga eller enstaka tillfällen, det anger du i anmälan.

Respektive tillfälle ligger kvar på Youtube till fredagen i veckan därpå. Är ni en grupp som vill använda något tillfälle som diskussionsunderlag vid ett senare tillfälle, kontakta kommunikation@gryning.se så får ni separat länk.

Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen – välkommen!