Kostnadsfri digital föreläsning 26 januari: Vad säger forskningen om våld i ungas nära relationer?

Vi inleder vårterminen med en digital föreläsning med Carolina Överlien, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon kommer att berätta om sin mångåriga forskning om våld i ungas nära relationer.

Våldet kommer belysas från flera olika perspektiv och ungdomarnas egna röster kommer gå som en röd tråd genom föreläsningen. Carolina Överlien forskar om barn och unga i utsatta livssituationer. Under senare år har hon arbetat med flera studier, internationellt och i Sverige, som handlar om ungas våld i nära relationer vilka genererat ett stort antal nationella och internationella vetenskapliga publikationer.

Fredag 26 januari kl 9-10 med frågestund efteråt. Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter, den ligger kvar på Youtube till fredagen i veckan därpå.

Anmäl till kommunikation@gryning.se