Krister Kronlid – Gryningmedarbetare med ett speciellt uppdrag kring området gängkriminalitet

Sedan september har Grynings medarbetare Krister Kronlid ett speciellt uppdrag som föreläsare och metodhandledare för Grynings insatser mot gängkriminalitet. Krister arbetar till vardags med missbruks- och kriminalitetsbehandling vid Grynings Bergiusgården i Ljungskile och vi ställde tre frågor till honom om sitt nya uppdrag i Gryning.

  1. Vad innebär ditt nya uppdrag som metodhandledare i Gryning?- Mitt uppdrag som metodhandledare innebär att jag operativt skall stötta samtliga enheter som arbetar med metodbaserade insatser kring missbruk- och kriminalitetsbehandling. Jag skall säkerställa att vi arbetar metodtroget, kvalitetssäkrat samt att alla programledare/behandlare har relevant utbildning för respektive metod. Samtliga behandlare skall kunna vända sig till mig för metodstöd i enskilda klientärenden och jag ska hålla mina kollegor informerade när det gäller uppdateringar, ny forskning och kunskap som är viktig för uppdraget. Jag skall ha löpande dialog med ”Stiftelsen Kriminalitet som livsstil” och ”Nationella Cannabisnätverket” för att stärka Grynings roll som etablerad och ledande aktör inom området. Jag kommer därutöver att föreläsa på ämnet kriminologiska teorier och perspektiv, missbruk och behandling. Dels gentemot våra ägares  50 medlemskommuner dels mot intresserade kommuner och samhällsaktörer över hela landet som vill utveckla kunskap, insikt och förståelse för de bakomliggande faktorerna till att unga riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och gängkriminalitet. Jag kommer även att medverka i andra forum som syftar till utveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Jag kommer i mitt uppdrag också att representera Gryning utåt samt gentemot media kring de frågor som berör kriminalitet, gängkriminalitet och substansmissbruk.

 

  1. Du pratar ofta om att missbruk och kriminalitet går hand i hand, hur tänker du då?
  2. – Missbruk och kriminalitet är att betrakta som två sidor av samma mynt och de behöver förstås och behandlas utifrån det. Den ungdom som har ett begynnande missbruk begår en straffbar handling genom att använda illegala substanser och utvecklar ofta en kriminell livsföring för att finansiera det egna missbruket. Ungdomar som vistas i drogmiljöer riskerar att tämligen omgående absorberas av kriminellt belastade kompisgäng eller kriminella våldsbejakande nätverk. De ungdomar som vi möter på Bergiusgården utvecklar ofta en destruktiv livsföring med våldsbrottslighet, narkotikaförsäljning och internaliserar en kriminell identitet, ofta som statuskompensation, som de behöver hjälp att förstå och reflektera kring för att kunna bryta med sina kriminella tankemönster, neutraliseringstekniker och livsföring. Jag har aldrig mött en ung person med ett etablerad substansmissbruk, som samtidigt inte utvecklat en kriminell livsföring. Jag har på samma vis aldrig mött en ung person med kriminell livsföring, som samtidigt inte brukat eller missbrukat illegala substanser. Det finns alltid ett samband mellan kriminalitet och missbruk.

    1. Vad har du på gång härnäst?- Inom den närmaste framtiden fortsätter jag med att föreläsa för de kommuner, socialtjänster och övriga samhällsaktörer som vill ha kunskap, insikt och förståelse kring missbruk och kriminalitet. Jag kommer bland annat att i november föreläsa för Högsby kommun på östkusten under ett par hektiska dagar. Jag skall föreläsa för samtliga högstadieelever vid tre olika tillfällen under en skoldag, uppdelat på årskurserna sju, åtta och nio. På kvällen föreläser jag för föräldrar, socialtjänstpersonal samt deras kollegor från närliggande kommuner. På morgonen därefter föreläser jag för Gymnasieskolas IM-elever innan jag reser västerut igen.  Det är viktigt att sprida kunskap och samtidigt ge hopp och framtidstro kring att det går att förändra den eskalerande utvecklingen. En klok person uttryckte en gång; ”Samhället är människans verk. Om någonting är fel kan vi ändra på det”. Det är där vi kommer in!

    För mer information kontakta Krister Kronlid, e-post krister.kronlid@gryning.se eller telefon 072-144 03 83