Krister Kronlid – Gryningmedarbetare med ett speciellt uppdrag kring området gängkriminalitet

Sedan september har Grynings medarbetare Krister Kronlid ett speciellt uppdrag som föreläsare och metodhandledare för Grynings insatser mot gängkriminalitet. Krister arbetar till vardags med missbruks- och kriminalitetsbehandling vid Grynings Bergiusgården i Ljungskile och vi ställde tre frågor till honom om sitt uppdrag i Gryning.

1. Vad innebär ditt uppdrag som metodhandledare i Gryning?

– Mitt uppdrag som metodhandledare innebär att jag operativt stöttar samtliga enheter som arbetar med metodbaserade insatser kring missbruk- och kriminalitetsbehandling. Jag skall säkerställa att vi arbetar metodtroget, kvalitetssäkrat samt att alla programledare/behandlare har relevant utbildning för respektive metod. Samtliga behandlare kan vända sig till mig för metodstöd i enskilda klientärenden och jag ska hålla mina kollegor informerade när det gäller uppdateringar, ny forskning och kunskap som är viktig för uppdraget. Jag har löpande dialog med ”Stiftelsen Kriminalitet som livsstil” och ”Nationella Cannabisnätverket” för att stärka Grynings roll som etablerad och ledande aktör inom området. Därutöver föreläser jag på ämnet kriminologiska teorier och perspektiv, missbruk och behandling. Dels gentemot våra ägares 50 medlemskommuner dels mot intresserade kommuner och samhällsaktörer över hela landet som vill utveckla kunskap, insikt och förståelse för de bakomliggande faktorerna till att unga riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och gängkriminalitet. Jag medverkar också i andra forum som syftar till utveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete samt representerar Gryning utåt samt gentemot media kring de frågor som berör kriminalitet, gängkriminalitet och substansmissbruk.

 

2. Du pratar ofta om att missbruk och kriminalitet går hand i hand, hur tänker du då?

– Missbruk och kriminalitet är att betrakta som två sidor av samma mynt och de behöver förstås och behandlas utifrån det. Den ungdom som har ett begynnande missbruk begår en straffbar handling genom att använda illegala substanser och utvecklar ofta en kriminell livsföring för att finansiera det egna missbruket. Ungdomar som vistas i drogmiljöer riskerar att tämligen omgående absorberas av kriminellt belastade kompisgäng eller kriminella våldsbejakande nätverk. De ungdomar som vi möter på Bergiusgården utvecklar ofta en destruktiv livsföring med våldsbrottslighet, narkotikaförsäljning och internaliserar en kriminell identitet, ofta som statuskompensation, som de behöver hjälp att förstå och reflektera kring för att kunna bryta med sina kriminella tankemönster, neutraliseringstekniker och livsföring. Jag har aldrig mött en ung person med ett etablerad substansmissbruk, som samtidigt inte utvecklat en kriminell livsföring. Jag har på samma vis aldrig mött en ung person med kriminell livsföring, som samtidigt inte brukat eller missbrukat illegala substanser. Det finns alltid ett samband mellan kriminalitet och missbruk.

3. Vad har du på gång härnäst?

– Inom den närmaste framtiden fortsätter jag med att föreläsa för de kommuner, socialtjänster och övriga samhällsaktörer som vill ha kunskap, insikt och förståelse kring missbruk och kriminalitet. I höstas föreläste jag till exempel för socialtjänst, skolpersonal, elever och föräldrar i Högsby kommun och närliggande kommuner på östkusten under ett par hektiska dagar. Under våren väntar bland annat föreläsningar i Skellefteå och Norrköping. Det är viktigt att sprida kunskap och samtidigt ge hopp och framtidstro kring att det går att förändra den eskalerande utvecklingen. En klok person uttryckte en gång; ”Samhället är människans verk. Om någonting är fel kan vi ändra på det”. Det är där vi kommer in!

För mer information kontakta Krister Kronlid, e-post krister.kronlid@gryning.se eller telefon 072-144 03 83