Grynings Sunnerö firar ettårsjubileum

Idag är det ett år sedan Gryning öppnade barnenheten Sunnerö i Alingsås. Sunnerö tar emot ensamplacerade barn 8-11 år och vi ställde tre snabba frågor till enhetschef Lisa Lignell och biträdande enhetschef Agnes Dahlin om det första året.

1. Hur skulle ni sammanfatta det första året här på Sunnerö?
– Ett spännande år fyllt av glädje och utmaningar. Vi var ju ett helt nytt team som startade upp då i november 2022 så under året har vi arbetat ihop oss som arbetsgrupp.

2. Är det något som förvånar er, som ni inte tänkte på när verksamheten öppnades?
– Att det fungerar så väl som det gör med relativt många barn, fem stycken, som var och en har en omfattande komplex problematik. Nyckelfaktorerna är engagerad personal, organisering och att avleda situationer i tid.

3. Vad är det socialtjänsten uppskattar med Sunnerö?
– Att barnen upplevs vara trygga på Sunnerö och att de ser en positiv utveckling.

Läs mer om Sunnerö här