Kostnadsfri digital föreläsning 1 mars: Missbruk och kriminalitet – två sidor av samma mynt

Varmt välkomna till en kostnadsfri digital föreläsning med Krister Kronlid, metodhandledare i Gryning, om sambandet mellan kriminalitet och missbruk. I en tid där ungdomars välbefinnande utmanas av många faktorer, är förståelsen för kopplingen mellan drogmissbruk och kriminalitet avgörande för att kunna skapa effektiva insatser.

Krister Kronlid, med sin kunskap och praktiska erfarenhet av arbete med ungdomar i riskzoner, tar oss genom en resa som belyser hur tidiga insatser kan vara nyckeln till att bryta denna destruktiva cykel.

Målgrupp: Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänstpersonal, yrkesverksamma inom kriminalvård, utbildare, studenter samt jour- och familjehem som vill fördjupa sin förståelse för sambandet mellan missbruk och kriminellt beteende.

Vad du kommer att lära dig:
– Bakomliggande orsaker: Utforska de sårbarhetsfaktorer som bidrar till varför unga personer vänder sig till alkohol och droger.
– Påverkan på tankar, känslor och beteenden: Insikter om hur droger förändrar hjärnans funktion och påverkar individers förmåga att hantera sociala relationer, akademiska prestationer och fritidsaktiviteter.

– Tidiga insatser: Vikten av att identifiera och agera tidigt för att förhindra utvecklingen av kriminella beteendemönster hos ungdomar med drogproblem.

Fredag 1 mars kl 9-10 med frågestund efteråt. Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen ligger kvar på Youtube till fredagen i veckan därpå. Anmäl till kommunikation@gryning.se. Är ni en grupp som vill använda något tillfälle som diskussionsunderlag vid ett senare tillfälle, kontakta kommunikation@gryning.se så får ni separat länk.