Tjejer i gängkriminella miljöer – medarbetare från UngNordost berättar om deras arbete med och studier kring tjejer i gängkriminella miljöer

Välkommen att delta i vår digitala föreläsning där medarbetare från UngNordost berättar om deras arbete med och studier kring tjejer i gängkriminella miljöer. Genom den ESF-finansierade förstudien ”En blind fläck – tjejer och gängkriminalitet” har UngNordost inom Göteborgs Stad haft möjlighet till ett mer fokuserat arbete kring tjejer i stadsdelen. Förstudien visade också på ett tydligt behov av att titta närmare på de tjejer som växer upp, lever i eller på annat sätt har anknytning till den gängkriminella miljön.

Tjejer i gängkriminella miljöer är många gånger osynliga och ”går under radarn” och förblir därför oupptäckta av polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra samhällsaktörer. UngNordost har efter förstudien beviljats EU-finansiering för ett tvåårigt projekt med fokus på just dessa unga kvinnor. Under föreläsningen kommer projektledarna Inger Jayakoddy och Anna Byström berätta om förstudierapportens innehåll samt vilka behov verksamheten tillsammans med andra samarbetspartners kommer att fokusera på i det nystartade projektet. Sofia Omar, SIG-samordnare, kommer att beskriva sin roll och erfarenhet kring målgruppen som SIG-samordnare i projektet.

Fredag 8 december kl 9-10 med frågestund efteråt. Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, skolpersonal, jour- och familjehem samt studenter. Sändningen finns kvar på Youtube till fredag 15 december. Vill ni använda föreläsningen som diskussionsunderlag vid ett senare tillfälle så skicka e-post till kommunikation@gryning.se för separat länk.

>> Anmäl till kommunikation@gryning.se <<