Akut

De flesta verksamheterna inom Gryning har möjlighet att ta emot placeringar med kort varsel. Några enheter är särskilt inriktade på jour- och akutinsatser. När det gäller målgruppen ungdomar är det i första hand Lilla Torp och Herkules som har denna inriktning och när det gäller barn och familjer kan ni alltid ringa Bryggan. Gryning har även jourfamiljer som kan ta emot barn, ungdomar och i vissa fall även barn och förälder med kort varsel.

Grynings akutenheter