Ett lugn och ett hållande i akuta situationer – Herkules i Alingsås tar emot ungdomar dygnet runt

I utkanten av centrala Alingsås, omgivet av en stor trädgård där vindarna precis blåst ner halva äppelskörden ligger akutboendet Herkules. Här har Gryning i många år tagit emot ungdomar med olika slags bekymmer. Idag tar enheten akut emot ungdomar från 14 till och med 17 år, från hela Sverige. Förfrågningar tas emot dagligen kl 8-20, med möjlighet till inskrivning dygnet runt.

Läs mer

MST – en intensiv öppenvårdsinsats för familjer

MST (Multisystemisk terapi) är en intensiv, hemmabaserad öppenvårdsinsats för familjer. MST bygger huvudsakligen på systemiskt tänkande och behandlingen utformas efter varje familjs behov och resurser. 

Vi ställde tre korta frågor till Helena Brandberg, biträdande enhetschef i Grynings öppenvård. 

Läs mer

Fokus heder: Hur vet jag att det handlar om heder?

Linda är verksamhetsutvecklare vid Kompetenscentrum inom Grynings enhet för hedersrelaterat våld och förtryck. I vardagen arbetar Linda och några av hennes kollegor med utbildning, konsultation och handledning för socialtjänst, skolor och myndigheter.

Läs mer

Ungdomars erfarenheter av familjehemsplaceringar tas tillvara

Idén föddes när de två tonåringarna Therése och Denise vågade ta risken att berätta för varandra om sina familjesituationer. Båda hade erfarenheter av föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. Känslan av ensamhet i det var en annan gemensam faktor. Så föddes organisationen Maskrosbarn.

Läs mer