Vi söker nya jour- och familjehem!

Grynings jour- och familjehem medverkar årligen till att ett hundratal barn kan flytta till en annan familj. Vi behöver familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Våra familjer gör en livsviktig insats för barn och ungdomar!

Läs mer

Så hanterar Gryning covid-19

Gryning har en utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittsamma sjukdomar. Som samarbetspartner till många inom socialtjänsten vill vi berätta hur vi arbetar för att trygga våra klienters och medarbetares vardag under pågående coronapandemi.

Läs mer

Gryning erbjuder utbildning till Marte Meo-Terapeut

Marte Meo är en metod som sätter samspel mellan människor i fokus. Metoden är verkningsfull för föräldrar som på olika sätt har frågor och bekymmer i sitt föräldraskap. Det finns även goda erfarenheter av att använda Marte Meo som stöd till familjehemsföräldrar. Metoden är verksam för barn i alla åldrar.

Läs mer

Öppenvården tänker nytt i corona-tider

Under coronapandemin har våra öppenvårdsinsatser till stor del genomförts på ett annat sätt än tidigare. Hanna Rosenqvist är MST-terapeut och berättar i en ny film om hur behandlingsarbetet går till under covid-19.

Läs mer