Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte Gryning Vård

Under fredagen besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Gryning Vårds verksamheter i Västsverige. Under besöket diskuterades angelägna frågor, till exempel HVB:s uppdrag och betydelse idag och framöver. Frågan om begränsningsåtgärder på HVB stod också högt på dagordningen då vi sedan lång tid tillbaka menar att ö [...]

Läs mer

Tjejer i gängkriminella miljöer – medarbetare från UngNordost berättar om deras arbete med och studier kring tjejer i gängkriminella miljöer

Välkommen att delta i vår digitala föreläsning där medarbetare från UngNordost berättar om deras arbete med och studier kring tjejer i gängkriminella miljöer. Genom den ESF-finansierade förstudien ”En blind fläck – tjejer och gängkriminalitet” har UngNordost inom Göteborgs Stad haft möjlighet till ett mer fokuserat arbete krin [...]

Läs mer

Grynings Sunnerö firar ettårsjubileum

Idag är det ett år sedan Gryning öppnade barnenheten Sunnerö i Alingsås. Sunnerö tar emot ensamplacerade barn 8-11 år och vi ställde tre snabba frågor till enhetschef Lisa Lignell och biträdande enhetschef Agnes Dahlin om det första året.

Läs mer

Barns hälsa i Gryning

Barns hälsa är en mänsklig rättighet som regleras i Barnkonventionens artikel 24. Vår erfarenhet och många forskningsrapporter visar emellertid på att placerade barn och ungdomar har en sämre fysisk och psykisk hälsa samt tandstatus än andra barn. Därför fokuserar vi numera mer på hälsofrågorna när ett barn eller en ungdom får en i [...]

Läs mer

Hög efterfrågan på Grynings öppenvårdsinsatser

Goda behandlingsresultat och Socialstyrelsens rekommendation om MST (Multisystemisk terapi) som behandlingsinsats är några av skälen till att Grynings öppenvård går för högtryck just nu. – Nu är det är inte ovanligt att vi får förfrågningar på insatser som omfattar 25-30 timmar per vecka, säger Anna-Lena Grundel, enhetschef för Gr [...]

Läs mer

Komplettera med Grynings insatser innan eller efter en SiS-placering

Gryning har stor erfarenhet av att samarbeta med kommuner när det gäller individanpassade insatser för ungdomar som befinner sig i övergången innan eller efter en SiS-placering. En sammanhållen förändringsprocess kan vara avgörande för en fortsatt positiv utveckling, vi erbjuder därför insatser på både HVB och/eller i hemmet alternati [...]

Läs mer