Jobbar du med missbruk? Lär dig mer om CRA!

CRA, Community Reinforcement Approach (CRA) är en metod för att motverka missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

Läs mer

Familjehem med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck

Gryning erbjuder familjehem för unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa familjehem har särskild kunskap inom området och får ett kontinuerligt stöd av en ansvarig familjehemskonsulent från Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Så löser Gryning komplexa uppdrag

Komplexiteten i placeringar blir allt mer omfattande Gryning får allt fler placeringsförfrågningar som gäller unga personer med en komplex problematik, inte sällan med missbruk inblandat.

Läs mer

Pressinformation: Lex Sarah-utredning inlämnad

Bolaget har nu lämnat in en lex Sarah-utredning som avser den allvarliga händelsen som inträffade vid ett av bolagets HVB i Trollhättan i november 2018, då en flicka skadade en annan flicka så allvarligt att den skadades liv inte gick att rädda. Båda personerna var underåriga.

Läs mer