Bli jour- eller familjehem i Gryning

Grynings jour- och familjehem medverkar årligen till att ett hundratal barn kan flytta till en annan familj. Vi behöver kontinuerligt nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Våra familjer gör en livsviktig insats för barn och ungdomar!

Läs mer

Vill du ha ett extrajobb? Gryning söker timanställda!

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Våra enheter finns i hela Västra Götaland och nu söker flera av dem timanställda medarbetare [...]

Läs mer

Digitala temaföreläsningar i april: Vad säger forskningen?

Aktuell forskning kopplat till praktisk verksamhet är ett efterfrågat tema bland deltagarna i Grynings digitala föreläsningar. Nu bjuder vi in till kostnadsfria digitala temaföreläsningar i ämnet, två fredagar i början av april: 1 april: Förälder på avstånd – vilket stöd får föräldrar till barn placerade i HVB eller i familjehem [...]

Läs mer

Kan du ta emot små barn akut?

Nu söker vi på Birkahemmet ett jourhem nära Göteborg som kan ta emot barn mellan 0 till 3 år Genom våra jour- och familjehem får årligen ett hundratal barn en mer trygg tillvaro! Det är barn som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna, där våra jour- och familjehem gör […]

Läs mer