Gryning har lång erfarenhet av insatser för familjer

Vi har många års erfarenhet av utredning och behandling av familjer. Vi kompletterar ert egna utbud och försöker vara lyhörda i vad för slags behov som efterfrågas – och inte efterfrågas. Tillsammans med er i socialtjänsten sätter vi ihop en anpassad insats eller fortsätter en påbörjad process.

För ett hållbart resultat kan det ibland vara gynnsamt att inledningsvis placera familjen på ett HVB för att sedan fortsätta insatsen på hemmaplan. I flera av de ärenden vi haft har socialtjänsten hamnat i en situation där gängse former för utredning och behandling eller annan vård inte kunnat genomföras eller så har man fastnat i ett läge där alternativ behöver hittas.

Ring oss – vi vet att man många gånger är osäker på vilken insats som krävs och då tittar vi på det tillsammans utifrån allas erfarenhet och kunskap. Här hittar du samtliga Grynings barn- och familjeenheter