Ungdomars erfarenheter av familjehemsplaceringar tas tillvara

Idén föddes när de två tonåringarna Therése och Denise vågade ta risken att berätta för varandra om sina familjesituationer. Båda hade erfarenheter av föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. Känslan av ensamhet i det var en annan gemensam faktor. Så föddes organisationen Maskrosbarn.

Sedan tretton år arbetar Maskrosbarn för ökad kunskap och förbättrade levnadsvillkor för unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Nyligen träffades representanter från Maskrosbarn och några av Grynings familjehem för att utbyta erfarenheter.

– Vi möter så väldigt många ungdomar inom våra stödprogram och vi får ta del av deras tankar, känslor och erfarenheter av de insatser socialtjänsten erbjuder, säger Susanna Glans, barnombud och coachhandledare på Maskrosbarn.

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för en ungdom är att ha en trygg och stabil vuxen i sitt liv. Ungdomarna längtar efter och behöver en genuin och varaktig relation till sunda vuxna. Det blir därför en väldigt viktig del i rollen som familjehemsförälder – att stå kvar när det stormar kring ungdomen, göra det där lilla extra som inte krävs av en, behandla den placerade ungdomen lika som andra barn i hemmet och skapa en personlig relation.

Under åren har Maskrosbarn fått en mycket god bild av vad som fungerar och inte fungerar för placerade ungdomar. Men för att säkerställa underlaget och kunna ta åsikterna från unga vidare genomfördes studien ”Jag är bara en påse med pengar” 2016. Studien fördjupade sig i ungdomarnas upplevelser av insatserna som de fått via socialtjänsten. I rapporten berörs bland annat insatserna i jour- och familjehem.

– Det våra ungdomar först och främst vill skicka med är att det är en stor omställning för dem att bli placerade. Ofta flyttas de från ett totalt kaos till en lugn plats som de inte alls känner igen, fortsätter Susanna.

Studien visar att det många gånger tar tid för ungdomarna att anpassa sig till det nya och att hantera de känslor och tankar som kommer vid en placering. Det stödet ungdomarna önskar är någon utanför biologiska familjen, familjehemmet och socialtjänsten. En person som bara är deras egen.

På ungdomarnas önskelista:

  • Tid att anpassa mig till det nya
  • En ”egen” vuxen – utanför familj och socialtjänst att prata med
  • Att bli behandlad som en del av familjen

För att läsa rapporten ”Jag är bara en påse med pengar” klicka här

För att läsa mer om Grynings familjehem klicka här