Gryning samlar öppenvården i Göteborg under ett tak

Samlad kompetens för en mer riktad och skräddarsydd insats, det är huvudskälet när Gryning väljer att samla Götateamet, MST-teamen, Resursteamen och Familjecentrum Göteborg under ett och samma tak. 

Grynings olika öppenvårdsenheter är flitigt använda och har ett gott samarbete med kommunerna, i de fall de egna insatserna inte räcker till. När man nu väljer att samla all kompetens under samma tak ökar möjligheterna ytterligare till en bra matchning och riktad insats.

– Vi får nu en mer samlad bild som kommer både socialtjänst och klienter tillgodo, säger Anna-Lena Grundel, chef för den nya enheten och med många års erfarenhet som chef från bland annat Resursteamen. Vi kan utifrån varje klient sy ihop en insats som omfattar allt från boendedelen till behandling och avlastning på HVB om det skulle behövas.

Öppenvårdsenheten erbjuder en mängd tjänster för att med behandling, utredning och stöd bidra till en bättre vardag för barn, unga och familjer. Det handlar om allt från umgängesstöd och insatser i hemmet till klientinsatser i lägenhetsboende som alternativ till HVB.

Dygnet runt-jour är en central del i den nya enhetens sätt att arbeta och ett verktyg när det gäller enhetens möjligheter att ta emot klienter med relativt omfattande behov.

– Tack vare ett upplägg med dygnet runt-jour kommer vi kunna ta oss an relativt komplexa ärenden, säger Anna-Lena. Vi har i flera år arbetat med jour dygnet runt inom Resursteamen, det har fungerat bra så den kunskapen tar vi nu med oss och använder i hela öppenvården.

Kontakta vår öppenvårdsenhet för att prata om hur vi kan hjälpa er

Anna-Lena Grundel enhetschef, tel 070-417 50 02 eller e-post anna-lena.grundel@gryning.se

Ingrid Wikström biträdande enhetschef, tel 073-614 76 87 eller e-post ingrid.wickstrom@gryning.se

Ann-Christine Andersson biträdande enhetschef, tel 072-700 71 17 eller e-post ann-christin.andersson@gryning.se

Helena Brandberg teamledare MST, tel 070-263 27 56 eller e-post helena.brandberg@gryning.se