Grynings kund- och klientenkäter – ett verktyg för delaktighet

Delaktighet är en hörnsten i Grynings verksamhet. Känslan av delaktighet ska genomsyra all verksamhet; arbetet med barn, unga, familjer och vuxna, arbetssätt på enheterna och bolaget i stort, ledningens arbete, samarbete med samverkanspartners samt utvecklings- och kvalitetsarbetet. Som del i uppföljningen av målen finns två konkreta verkty [...]

Läs mer

Möt Grynings medarbetare

Det här är Amir som arbetar som ungdomsassistent på ett av våra boenden för ensamkommande barn och unga. Hör honom och några andra av våra medarbetare berätta om sin roll och sitt arbete inom Gryning. Se och läs mer på Jobbahososs/medarbetare (länk öppnas i nytt fönster).

Läs mer