Grynings metod för behandling av barn med uppgivenhetssyndrom uppmärksammas internationellt

Med hjälp av den metod som Grynings medarbetare på HVB-enheten Solsidan utvecklat har fler än 30 barn med uppgivenhetssyndrom fått hjälp att komma tillbaka till livet. Nu har metoden uppmärksammats i en dokumentär av journalisten Linda Pressly på BBC.

– Från det att vi börjar arbeta med ett barn på det sätt som vi önskar går det aldrig mer än några dagar innan vi ser de första tecknen på att barnet är på väg att återerövra livet, berättar Annica Carlshamre som var enhetschef på Solsidan när metoden utvecklades.

– När vi tog emot den första familjen med ett uppgivet barn 2004 var det ingen som visste vilken hjälp barnet behövde, vare sig inom sjukvården eller inom socialtjänsten fortsätter Annica. Varje dag barnet befinner sig i detta tillstånd är en förlorad dag i barnets liv, så till sist beslutade vi på Solsidan att tillsammans med dr Ulf Svensson försöka hitta ett sätt att hjälpa barnen.

Gryning-8_annicawebb

Annica Carlshamre, enhetschef

Det var upprinnelsen till att det kommunala bolaget Gryning Vård började utveckla sin egen metod. Utvecklingsarbetet skedde tillsammans med socionom och leg. psykoterapeut Micael Jönsson, som också är handledarutbildare och som varit Solsidans handledare under flera år.

– Med utgångspunkt från vår gemensamma erfarenhet och våra kunskaper kring vad barn behöver för sin känslomässiga utveckling och mognad har vi försökt förstå hur dessa tillstånd uppstår och vilka faktorer som samspelar, förklarar Annica Carlshamre. En av de första åtgärderna var att helt skydda barnet från oron i asylprocessen. Föräldrarna tillåts inte tala om den på avdelningen, där ska de bara vara mamma och pappa.

Metoden går ut på att skapa en trygg livssituation där barnet omges av vuxna som inte själva har en livssituation som är svår att hantera. Den utgår från att barnet inte är fysiskt sjukt och strävar efter att locka tillbaka barnet att våga välja livet igen. Endast ett av de tillfrisknade barnen har fått uppehållstillstånd före tillfrisknandet.

Fakta: Metoden har beskrivits i en bok där man får följa en fiktiv familj och dottern Tanjas väg tillbaka till livet. Det är en mödosam väg för barnet och familjen som Solsidans medarbetare funnit genom att pröva sig fram. Personalen utmanas i metoder och i relationer genom att möta ett barn som förlorat sitt hopp om livet. Boken vänder sig i första hand till de som i sitt arbete kommer i kontakt med uppgivna barn och deras familjer, men även till andra med intresse av uppgivenhet hos traumatiserade barn. Författare är Carina Jönsson och Micael Jönsson.

http://www.gryning.se/nyheter/tanjas-vag-tillbaka-blev-en-bok/

Länkar:
BBC:s dokumentär (pod): http://www.bbc.co.uk/programmes/w3cstwj5

Online-artikel BBC ”Resignation syndrome: Sweden’s mystery illness”: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-41748485