Gryning och RFSL Göteborg samarbetar för ökad kunskap

Ett intressant kunskapsutbyte sker i Gryning. Det är Kompetenscentrum inom Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck som samarbetar med RFSL Göteborg för ökad kunskap inom hedersrelaterat våld och förtryck med koppling till hbtq.

Samtlig personal som jobbar med individstöd inom RFSL Göteborg samlas en gång om året. I år var platsen Göteborg och RFSL Göteborgs kontor på Stora Badhusgatan. Oansenligt men med fin utsikt.

Linda Gustafsson, RFSL och Linda Hansson, Gryning.

Linda Gustafsson, RFSL och Linda Hansson, Gryning.

– Så inför årets träff hade medarbetarna önskat att diskutera och fördjupa sig i ämnet.

Linda Gustafsson tog kontakt med Linda Hansson, verksamhetsutvecklare på Grynings

– Det är vanligt att hbtq-personer kontaktar oss utifrån att de utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, säger Linda Gustafsson, kurator vid RFSL Göteborg.

Kompetenscentrum inom EHRV och kom överens om ett samarbete. I veckan föreläste Grynings Linda för RFSL:s personal.

– Det är nyttigt och intressant att ha med Gryning som ett bollplank i frågorna, fortsätter Linda Gustafsson. De är också insatta i socialtjänstens vardag och vi för ofta liknande diskussioner med socialsekreterare runt om i landet.

hbtq-kasseI utbyte kom Linda Gustafsson till Gryning den 18 maj och pratade bland annat om Newcomers, ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Linda Gustafsson delade med sig av information och kunskap om bland annat bemötandets betydelse och hur vi med ett normkritiskt förhållningssätt och ett inkluderande arbetssätt kan göra stor skillnad för en person.

– Vi vet att den psykiska ohälsan bland hbtq-personer är omfattande, om vi tillsammans genom att lära av varandra, kan förbättra situationen för de som kommer i kontakt med oss är det värt oerhört mycket, avslutar Linda Gustafsson.

Här kan du läsa mer om RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.