För dig som är student

Vi är alltid intresserade av engagerade medarbetare med god utbildning. Särskilt intresserade är vi av dig som utbildar dig till socionom, socialpedagog, psykolog eller annan beteendevetenskaplig eller pedagogisk högskoleutbildning. Gryning jobbar därför tillsammans med flera olika utbildningsanordnare för att skapa närmare kontakt med studenter som utbildar sig inom vårt arbetsområde.

Varje termin tar vi emot studenter från både högskolor, universitet och yrkeshögskolor och vi kan även erbjuda studiebesök och gästföreläsningar. Här kan du läsa mer om våra samarbeten och hur du som student kan komma i kontakt med oss.

Här kan du träffa oss!

Gryning Vård deltar på mässor och arbetsmarknadsdagar för att möta studenter och framtida medarbetare.

Praktik

Vi tar varje termin emot praktikanter från olika utbildningar. Om du är intresserad av att göra praktik hos oss, ta kontakt med din praktiksamordnare på den utbildning som du läser, eller direkt med den enhet inom Gryning som du är intresserad av.

Extrajobb och sommarjobb

Vi är alltid i behov av av timanställda som vill jobba extra hos oss. Ange gärna i din ansökan hur mycket du kan arbeta. Maila din ansökan direkt till berörd enhet.

Inför varje sommar söker vi vikarier till våra verksamheter. Under lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.

Kontakta oss!

Du som student får gärna kontakta oss på karin.franklin@gryning.se om du har frågor eller funderingar kring något av ovanstående eller om du har andra frågor kring vårt samarbete med studenter.