För dig som är student

Vi är alltid intresserade av engagerade medarbetare med god utbildning. Särskilt intresserade är vi av dig som utbildar dig till socionom, socialpedagog, psykolog eller annan beteendevetenskaplig eller pedagogisk högskoleutbildning. Gryning jobbar därför tillsammans med flera olika utbildningsanordnare för att skapa närmare kontakt med studenter som utbildar sig inom vårt arbetsområde.

Varje termin tar vi emot studenter från både högskolor, universitet och yrkeshögskolor och vi kan även erbjuda studiebesök och gästföreläsningar. Här kan du läsa mer om våra samarbeten och hur du som student kan komma i kontakt med oss.

Här kan du träffa oss!

Gryning Vård deltar på flera mässor och arbetsmarknadsdagar för att möta studenter och framtida medarbetare.

Praktik

Vi tar varje termin emot praktikanter från olika utbildningar. Om du är intresserad av att göra praktik hos oss, ta kontakt med din praktiksamordnare på den utbildning som du läser.

Studiebesök

Om det finns intresse av att göra studiebesök på någon av våra enheter kan du maila karin.franklin@gryning.se. Beskriv gärna kort om det är någon särskild verksamhet som är särskilt intressant och vilken utbildning du/ni läser.

Extrajobb och sommarjobb

Vi är alltid i behov av medarbetare som vill jobba extra. Ange gärna i din ansökan hur mycket du kan arbeta. Din ansökan finns sedan tillgänglig för våra rekryterande chefer.

Inför varje sommar söker vi också vikarier till våra verksamheter. Under lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.

Uppsatser och examensarbeten

Är det dags att skriva din uppsats eller examensarbete? Här kommer vi inom kort att presentera förslag på ämnen eller frågeställningar där vi gärna tar hjälp av studenter. Om du hittar något som intresserar dig tar du kontakt med ansvarig kontaktperson. Har du egna förslag på uppsatsämnen kan du kontakta oss på mailadressen som du finner nedan.

Kontakta oss!

Du som student får gärna kontakta oss på karin.franklin@gryning.se om du har frågor eller funderingar kring något av ovanstående eller om du har andra frågor kring vårt samarbete med studenter.