Kommunernas Gryning

- gör nytta för människa och samhälle

Våra verksamheter

Gryning erbjuder insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem vid ca 40 olika enheter, i hela Västra Götaland. Vi erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar och familjer i kris, vuxna missbrukare samt för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Placeringsrådgivning

Genom vår placeringsrådgivning erbjuder vi kommunernas socialsekreterare information och rådgivning i samband med placering på institution, i familjehem eller vid förfrågan rörande andra insatser. Målet är att hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och resurser.

Läs mer

Bli jour- eller familjehem

Gryning Vård medverkar årligen till att ett 100-tal barn kan flytta till en ny familj. Vi behöver kontinuerligt kontakt med nya familjer i Västra Götalandsområdet och som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Familjehemmen gör en livsviktig insats för barn och ungdomar och samhället!

Läs mer

Möt Grynings medarbetare

Det här är Amir som arbetar som ungdomsassistent på ett av våra asylboenden. Hör honom och några andra av våra medarbetare berätta om sin roll och sitt arbete inom Gryning.

Se och läs mer på Jobbahososs/medarbetare (länk öppnas i nytt fönster).

Läs mer

Gryning bjuder in jour- och familjehem till föreläsning: Alkohol- och drogkunskap i vardagen

Gryning bjuder in jour- och familjehem till föreläsning på Scandic Opalen Göteborg tisdag den 9 februari.

DAGENS TEMA: Alkohol- och drogkunskap i vardagen – Beroendeutveckling, beroendepersonlighet och tecken handlar om de funderingar man kan ha som förälder kring ungdomar och droger/alkohol. Du kommer att få grundkunskaper i beroendeutveckling, beroendepersonlighet och vad man kan vara vaksam på.

Läs mer

Grynings utbildningar

Kompetenscentrum inom EHRV

Kompetenscentrum inom Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder utbildningar med innehåll som mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck, hur skyddsutredningar går till och hur traumatiserade klienter bemöts. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov och önskemål.

Läs mer