Kommunernas Gryning

- gör nytta för människa och samhälle

Våra verksamheter

Gryning erbjuder insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem vid ca 40 olika enheter, i hela Västra Götaland. Vi erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar och familjer i kris, vuxna missbrukare samt för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Placeringsrådgivning

Genom vår placeringsrådgivning erbjuder vi kommunernas socialsekreterare information och rådgivning i samband med placering på institution, i familjehem eller vid förfrågan rörande andra insatser. Målet är att hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och resurser.

Läs mer

Bli jour- eller familjehem

Gryning Vård medverkar årligen till att ett 100-tal barn kan flytta till en ny familj. Vi behöver kontinuerligt kontakt med nya familjer i Västra Götalandsområdet och som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Familjehemmen gör en livsviktig insats för barn och ungdomar och samhället!

Läs mer

Gryningdagen 2016

– om den sociala barn- och ungdomsvårdens framtid

TORSDAG 20 OKTOBER KL 8.30–16.00, RADISSON BLU SCANDINAVIA, GÖTEBORG

Gryning hälsar dig varmt välkommen till Gryningdagen 2016. I år vill vi sätta vår kärnverksamhet i fokus och ge flera perspektiv på den sociala barn- och ungdomsvårdens framtid.
Du får lyssna till personer med stor kunskap och erfarenhet inom området och vi hoppas att det ska bli en matnyttig dag. Vi håller till centralt på Radisson Scandinavia vid Drottningtorget i Göteborg.

Journalisten och programledaren Kattis Ahlström är dagens moderator och estradpoeten Olivia Bergdahl underhåller. Knas hemma, en föreningar för ungdomar som vuxit upp på HVB och i familjehem finns också på plats. Vilka lärdomar kan vi ta till oss från dem?

Välkommen!

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR

Gryning växer – vill du vara med?

Det här är Rana och hon arbetar som vikarierande ungdomsassistent på ett av våra boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Gryning Vård är inne i en expansiv fas. Vi startar nya enheter och utökar antalet platser på många av våra nuvarande enheter. Vi behöver därför flera nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss.

Just nu söker vi bland annat flera behandlingssekreterare och skyddshandläggare samt ekonomichef och arkivarie/registrator. Under Lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.

Läs mer

Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck föreläste om HBTQ och heder under West Pride

Nyligen hölls kulturfestivalen West Pride i Göteborg. Linda och Anna från Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV, höll ett seminarium på temat HBTQ och heder – kan det vara så svårt? HBTQ-personer som lever i en hederskontext är utsatta från fler håll än sin familj. Många är överens om HBTQ-personers utsatthet, men den heteronormativa tolkningen av hedersrelaterat våld och förtryck kan vara en orsak som kan försvåra upptäckten av utsatta HBTQ-personer. I dessa fall är risken stor att identifiering av hotbilden och rätt insats uteblir.

Läs mer

Tanjas väg tillbaka blev en bok

Sedan 2005 har Grynings enhet Solsidan i Skara arbetat med barn som utvecklat uppgivenhetssyndrom. Utifrån de trettiotal barn som behandlats har enheten med tiden kommit att utveckla en egen behandlingsmetod. Nu har metoden beskrivits i en bok. Författare är Micael och Carina Jönsson socionomer, leg psykoterapeuter och handledarutbildare. Micael har också varit Solsidans handledare under flera år.

I boken får vi följa en fiktiv familj och dottern Tanjas väg tillbaka till livet. Det är en mödosam väg där Solsidans medarbetare prövas på olika sätt. Metoder, arbetssätt, organisation och roller liksom relationer och känslor utmanas av att möta ett barn som förlorat sitt hopp om livet.

LÄS MER OCH BESTÄLL BOKEN

Lediga tjänster

Vi söker flera nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss.

Under Lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.

Grynings utbildningar

Kompetenscentrum inom EHRV

Kompetenscentrum inom Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder utbildningar med innehåll som mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck, hur skyddsutredningar går till och hur traumatiserade klienter bemöts. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov och önskemål.

Läs mer