Kommunernas Gryning

– gör nytta för människa och samhälle

Våra verksamheter

Gryning erbjuder insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem vid omkring 40 olika enheter, i hela Västra Götaland. Vi erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar och familjer i kris, vuxna missbrukare samt för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Placeringsrådgivning

Genom vår placeringsrådgivning erbjuder vi kommunernas socialsekreterare information och rådgivning i samband med placering på institution, i familjehem eller vid förfrågan rörande andra insatser. Målet är att hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och resurser.

Läs mer

Bli jour- eller familjehem

Gryning medverkar årligen till att ett hundratal barn kan flytta till en ny familj. Vi behöver kontinuerligt kontakt med nya familjer i Västra Götalandsområdet och som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Familjehemmen gör en livsviktig insats för barn och ungdomar och samhället!

Läs mer

Bli ett jour- eller familjehem

 

Vi söker trygga och engagerade familjer med erfarenhet av egna eller andras barn. Som jour- eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar under kortare eller längre tid. Det är en fördel om ni tidigare har varit familjehem eller jourhem.

Förutom ett gott stöd från våra familjehemskonsulenter erbjuder vi:

• Ett arvode som gör det möjligt för en person att vara hemma på heltid
• Kontinuerlig handledning
• Återkommande utbildningsdagar
• Tillhörighet i en arbetsgrupp med andra jourhem
• Gemensamma sociala aktiviteter

LÄS MER

Sommarjobba i Gryning

Castor är ett av Grynings tio boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Verksamheten har tio platser för pojkar i åldern 14-18 år som befinner sig under asylprocessen eller som har erhållit permanent uppehållstillstånd.

Daniel Norin är vikarierande ungdomsassistent på Castor. Här på bilden ses han tillsammans med Adel Issa (vänster).

Läs mer

Tanjas väg tillbaka blev en bok

Sedan 2005 har Grynings enhet Solsidan i Skara arbetat med barn som utvecklat uppgivenhetssyndrom. Utifrån de trettiotal barn som behandlats har enheten med tiden kommit att utveckla en egen behandlingsmetod. Nu har metoden beskrivits i en bok. Författare är Micael och Carina Jönsson socionomer, leg psykoterapeuter och handledarutbildare. Micael har också varit Solsidans handledare under flera år.

I boken får vi följa en fiktiv familj och dottern Tanjas väg tillbaka till livet. Det är en mödosam väg där Solsidans medarbetare prövas på olika sätt. Metoder, arbetssätt, organisation och roller liksom relationer och känslor utmanas av att möta ett barn som förlorat sitt hopp om livet.

LÄS MER OCH BESTÄLL BOKEN

Att hantera känslostarka barn i vardagen

– 16 mars i Alingsås

Föreläsningen vänder sig i första hand till jour- och familjehem och handlar om att bemöta konflikter och problemskapande beteende.
Bo Hejlskov Elvén gör i sin föreläsning avstamp i vardagliga familjesituationer och visar på praktiska handlingsalternativ att använda när en konflikt är under uppsegling.

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och en flitigt anlitad föreläsare. Han har lång erfarenhet av utbildning och handledning kring problemskapande beteende. Han har skrivit flertalet böcker, bland annat ”Barn som bråkar” och ”Beteendeproblem i skolan”.

Läs mer och boka din plats...

Lediga tjänster

Vi söker flera nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss.

Under Lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.

Grynings utbildningar