Varför Gryning?

I våra mätningar hos kunder och klienter så rankar vi bra. Här är några av de siffror vi är mest stolta över!*

  • 95 % av Grynings kunder uppger att de vill använda Gryning igen
  • 89 % av de små barnen upplever att personalen har lyssnat
  • 83 % av klienterna uppger att de upplevt sig trygga i Grynings verksamheter
  • 80 % av klienterna upplever att personalen har lyssnat
  • 73 % av klienterna har fått hälsoundersökning och 90 % har hälsologg

*Siffrorna är tagna från Årsredovisning 2023.