Bli jour- eller familjehem i Gryning

Vill du bli familjehem?

Vill du hjälpa ett barn eller en ungdom som behöver bo någon annanstans? Grynings jour- och familjehem medverkar årligen till att ett hundratal barn kan flytta till en annan familj. Vi behöver hela tiden nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Våra familjer gör en livsviktig insats för barn och ungdomar!

Vad är ett familjehem?

Ett jour- eller familjehem är ett hem som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Det är en trygg plats där någon vill öppna sin dörr och famn för någon annans barn, som en del i en ny eller tillfällig familj.

Det är med andra ord ett vanligt hem, där en ny person flyttar in en kortare eller längre tid. Det som är viktigt att du har tid och utrymme att ta hand om den nya familjemedlemmen. En viktig uppgift är även att stödja barnets relationer till sin biologiska familj som dom har regelbundet umgänge med.

Familjerna hos oss på Gryning får ekonomisk ersättning för uppdraget och även omkostnad, som ska täcka de utgifter som barnet för med sig samt arvode som är en ersättning för utfört arbete.

Hur blir man familjehem?

Familjesituationen är inte avgörande. Det som är viktigt är livserfarenhet, personlig mognad samt en trygg och stabil livssituation. Du och din familj måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för utsatta barns och ungdomars situation.

Alla familjer, oavsett erfarenhet genomgår en utredning innan de blir ett jour- eller familjehem inom Gryning.

Att ta emot ett barn

När din familj är färdigutredd och godkänd som jour- eller familjehem så vet vi vilken typ av uppdrag som passar er familj bäst. Beslutet om vilket barn som matchar er familjs förutsättningar görs av socialtjänsten i samråd med din konsulent på Gryning.

Din konsulent finns med i alla möten med socialtjänsten, som tex inflytt- och uppföljningsmöten. På möten med socialtjänsten så följer vi gemensamt upp hur uppdraget går och sätter därefter upp mål för familjehemsvården. Din konsulent finns med som ett stöd under hela uppdragets gång.

Vad du får hos Gryning

Hos Gryning står du aldrig ensam i ditt uppdrag som jour-och familjehem.
Hos oss får du kontinuerligt stöd av Grynings medarbetare och extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra jour- och familjehem. Ett anpassat stöd för ditt uppdrag. Du har möjlighet till avlastning för att delta i föreläsningar och utbildningar, men även för att ha möjlighet att vara barn-ledig ibland och ”ladda dina batterier”. Varje jour- eller familjehem har en egen konsulent som dom har tät kontakt med, både via telefon samt hembesök.

Som jour och familjehem i Gryning ingår att utvecklas i sitt uppdrag tillsammans med andra jour-och familjehemsföräldrar.

Vi ger dig:

  • Extern handledning
  • Kontinuerlig avlastning för att ”ladda batterierna
  • Tillgång till konsulenter via beredskapstelefon dygnet runt alla dagar om året
  • Regelbunden utbildning i grupp tillsammans med andra jour- och familjehem
  • Ekonomisk ersättning samt ersättning för utlägg

Hur är det att vara jour- och familjehem? Vi ställde tre snabba frågor till två av våra familjer

Jourfamilj Lotta:

Vad är det bästa med att vara jourfamilj?
– Det bästa med att vara jourfamilj är utmaningarna man ställs inför.

Varför valde ni att bli jourhem i Gryning?
– Val av just Gryning var våra vänners förtjänst. De har uppdrag som familjehem och vi har följt dem i många år. Gryning kändes som ett stabilt företag med mycket erfarenhet. De har många bra nycklar och mycket stöttning.
Man får ett annat perspektiv på hur barn kan leva., jag själv har utvecklats som person och familjen har utvecklats enormt.

Vilket råd skulle ni vilja ge familjer som funderar på att bli jour- eller familjehem?
– Ta en kontakt med Gryning och boka ett förutsättningslöst möte så ni kan få höra hur det kan vara att vara jour- eller familjehem hos Gryning. Att få hjälpa barn om det så bara skulle vara ett enda barn känns bra i hjärtat!

 


Familjehem Mats:

Vad är det bästa med att vara familjehem?
– Det bästa jag kan tänka mig är att ge dessa barn en chans att få ett bra liv, tryggt, händelserikt och utvecklande. Kände att jag ville göra något för alla de barn som finns därute, de som saknar trygghet och stabilitet.

Varför valde ni att bli familjehem i Gryning?
– Inledningsvis fick jag möjlighet att delta på en utbildning där Gryning var arrangör. Den var mycket proffsig och jag såg direkt värdet av den support som man får från dem till exempel vidareutbildningar och gemensamma aktiviteter med andra familjer. Då det gavs en möjlighet för mig att byta till dem så tog jag chansen direkt och detta har jag inte ångrat.

Vilket råd skulle ni vilja ge familjer som funderar på att bli jour- eller familjehem?
– Har man möjlighet att ta hand om ett eller flera barn så tveka inte. Det stöd och den matchning som genomförs innan placering innebär att man är i trygga händer.

(Bild på Mats och hans biologiske son William)

Se ett klipp där jourhemmet Lena och Rickard berättar om hur det är att vara jourhem i Gryning

 

Kontakta oss!

Familjehem Vänersborg/Skövde tel 070-848 72 42

Familjehem Göteborg tel 0706-14 35 98

Klicka här för att anmäla intresse direkt.