Jour- och familjehem

 

Gryning erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0-20 år i Västra Götaland. Våra familjer ser olika ut men i de flesta familjer är en förälder hemma på heltid. Grynings jour- och familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden. Samtliga familjer har deltagit i grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och får kontinuerlig vidareutbildning.

Familjehemskonsulenter stödjer och vägleder jour- och familjehemmen i vardagen. Familjerna får extern processhandledning och möjlighet till avlastning. För Grynings jour- och familjehem finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Kombinationen av stödet till familjen och noggranna matchningar ger hållbara placeringar.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet.

Vårt HVB för föräldrar och spädbarn, Birkahemmet har ett antal jourhem kopplade till sin enhet och det finns möjlighet till skyddade familjehem med särskild kompetens när det gäller ungdomar som lever i en hederskontext.

Vi är också en rådgivningsresurs till socialtjänsten. Vi genomför regelbundet utbildningar och handledningsgrupper både för våra egna och kommunens jour- och familjehem. Våra nätverksträffar med intressanta föreläsare för barn- och familjehemssekreterare är mycket uppskattade.