Kontakta Grynings Placeringsfunktion

Har du en placeringsförfrågan eller vill du "bolla" en fråga? Kontakta Grynings Placeringsfunktion 020-700 710 eller e-post placeringsfunktionen@gryning.se

Lägenhet & Stöd

Gryning erbjuder flexibla lägenhetslösningar som kan varieras utifrån behov. Vi erbjuder lägenheter med stöd, stödboende, lägenhetsboende, träningslägenheter samt lägenheter med skydd. >>>

HVB & LSS

Vi erbjuder dygnet runt-vård på HVB med både bredd och spets kopplat till målgrupp och vårdbehov. Vi kan erbjuda akut, utredning, behandling, skyddsboende samt integrationsboende och LSS-boende för personer med neuropsykiatriska diagnoser. >>>

Rådgivning & Utbildning

Gryning anordnar utbildningar och föreläsningar på förfrågan. Vi erbjuder rådgivning vid placering genom vår placeringsfunktion. >>>

Jour- & Familjehem

Gryning erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem i hela Västra Götaland. Det finns familjer som har specialistkompetens gällande spädbarn och hedersrelaterat våld och förtryck. >>>

Öppenvård – Gryning Hemma

Gryning erbjuder öppenvårdslösningar med behandling, utredning och stöd för barn, unga och familjer, dygnet runt. >>>

Hedersrelaterat våld & förtryck

Skyddsverksamhet för personer som utsätts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld. Skyddsutredningar, skyddat boende, råd & stöd och utbildningar. >>>


Tjejer i gängkriminella miljöer – medarbetare från UngNordost berättar om deras arbete med och studier kring tjejer i gängkriminella miljöer

Välkommen att delta i vår digitala föreläsning där medarbetare från UngNordost berättar om deras arbete med och studier kring tjejer i gängkriminella miljöer. Genom den ESF-finansierade förstudien ”En blind fläck – tjejer och gängkriminalitet” har UngNordost inom Göteborgs Stad haft möjlighet till ett mer fokuserat arbete kring tjejer i stadsdelen. Förstudien visade också på ett tydligt behov av att titta närmare på de tjejer som växer upp, lever i eller på annat sätt har anknytning till den gängkriminella miljön.

Läs mer

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall besökte Gryning Vård

Under fredagen besökte socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall Gryning Vårds verksamheter i Västsverige. Under besöket diskuterades angelägna frågor, till exempel HVB:s uppdrag och betydelse idag och framöver. Frågan om begränsningsåtgärder på HVB stod också högt på dagordningen då vi sedan lång tid tillbaka menar att ökade befogenheter är en förutsättning för att kunna skydda de barn och ungdomar som placeras hos oss. Även vikten av stöd till familjehem diskuterades flitigt.

Läs mer

Bli jour- eller familjehem

Gryning behöver kontinuerligt nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna.

Kan din familj öppna sin dörr och famn för någon annans barn? Ett familjehem kan bestå utav en eller två vuxna, med eller utan egna barn. Det som är viktigt är livserfarenhet, personlig mognad samt en trygg och stabil livssituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för utsatta barns och ungdomars situation. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.

LÄS MER

Tanjas väg tillbaka blev en bok

Sedan 2005 har Grynings enhet Solsidan i Skara arbetat med barn som utvecklat uppgivenhetssyndrom. Utifrån de trettiotal barn som behandlats har enheten med tiden kommit att utveckla en egen behandlingsmetod. Nu har metoden beskrivits i en bok. Författare är Micael och Carina Jönsson socionomer, leg psykoterapeuter och handledarutbildare. Micael har också varit Solsidans handledare under flera år.

I boken får vi följa en fiktiv familj och dottern Tanjas väg tillbaka till livet. Det är en mödosam väg där Solsidans medarbetare prövas på olika sätt. Metoder, arbetssätt, organisation och roller liksom relationer och känslor utmanas av att möta ett barn som förlorat sitt hopp om livet.

LÄS MER OCH BESTÄLL BOKEN

Lediga tjänster

Vi söker flera nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss.

Under Lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.