Ser människor. Skapar möjligheter.

Lägenhet & Stöd

Gryning erbjuder flexibla lägenhetslösningar som kan varieras utifrån behov. Vi erbjuder lägenheter med stöd, stödboende, lägenhetsboende, träningslägenheter samt lägenheter med skydd. >>>

HVB & LSS

Vi erbjuder dygnet runt-vård på HVB med både bredd och spets kopplat till målgrupp och vårdbehov. Vi kan erbjuda akut, utredning, behandling, skyddsboende samt integrationsboende och LSS-boende för personer med neuropsykiatriska diagnoser. >>>

Rådgivning & Utbildning

Gryning anordnar utbildningar och föreläsningar på förfrågan. Vi erbjuder rådgivning vid placering genom vår placeringsfunktion. >>>

Jour- & Familjehem

Gryning erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem i hela Västra Götaland. Det finns familjer som har specialistkompetens gällande spädbarn och hedersrelaterat våld och förtryck. >>>

Öppenvård – Gryning Hemma

Gryning erbjuder öppenvårdslösningar med behandling, utredning och stöd för barn, unga och familjer, dygnet runt. >>>

Hedersrelaterat våld & förtryck

Skyddsverksamhet för personer som utsätts eller riskerar utsättas för hedersrelaterat våld. Skyddsutredningar, skyddat boende, råd & stöd och utbildningar. >>>


Spännande start på ny termin med digitala föreläsningar: Nicolas Lunabba – om socialt ledarskap och projektet Nydalamodellen

Välkommen till en ny termin med Grynings digitala frukostföreläsningar, där vi fortsätter med temat gängkriminalitet. Och vi startar upp 28 september med en mycket spännande föreläsning då Nicolas Lunabba, författare och verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö, medverkar direkt från Malmö.

Nicolas har bland annat uppmärksammats för sitt sommarprogram och förra året kom den hyllade boken ”Blir du ledsen om jag dör?”. Han kommer bland annat berätta om projektet Nydalamodellen där man utgår från lokala behov och de sociala insatserna ges främst genom stöd av lokala resurser. Han kommer också prata om begreppet socialt ledarskap, hur man på riktigt engagerar sig i unga, och ge förslag på konstruktiva lösningar.

Torsdag 28 september, kl 9-10 med frågestund efteråt. Anmäl till kommunikation@gryning.se, länk kommer ett par dagar innan. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter och ligger kvar på Youtube till torsdag 5 oktober. Vill man använda föreläsningen som diskussionsunderlag i arbetsgruppen går det bra att skicka ett e-post till kommunikation@gryning.se för separata länk.

Mer information om Helamalmö finns på www.helamalmo.com

 

Barns hälsa i Gryning

Barns hälsa är en mänsklig rättighet som regleras i Barnkonventionens artikel 24. Vår erfarenhet och många forskningsrapporter visar emellertid på att placerade barn och ungdomar har en sämre fysisk och psykisk hälsa samt tandstatus än andra barn. Därför fokuserar vi numera mer på hälsofrågorna när ett barn eller en ungdom får en insats i Gryning.

Läs mer

Bli jour- eller familjehem

Gryning behöver kontinuerligt nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna.

Kan din familj öppna sin dörr och famn för någon annans barn? Ett familjehem kan bestå utav en eller två vuxna, med eller utan egna barn. Det som är viktigt är livserfarenhet, personlig mognad samt en trygg och stabil livssituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för utsatta barns och ungdomars situation. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.

LÄS MER

Tanjas väg tillbaka blev en bok

Sedan 2005 har Grynings enhet Solsidan i Skara arbetat med barn som utvecklat uppgivenhetssyndrom. Utifrån de trettiotal barn som behandlats har enheten med tiden kommit att utveckla en egen behandlingsmetod. Nu har metoden beskrivits i en bok. Författare är Micael och Carina Jönsson socionomer, leg psykoterapeuter och handledarutbildare. Micael har också varit Solsidans handledare under flera år.

I boken får vi följa en fiktiv familj och dottern Tanjas väg tillbaka till livet. Det är en mödosam väg där Solsidans medarbetare prövas på olika sätt. Metoder, arbetssätt, organisation och roller liksom relationer och känslor utmanas av att möta ett barn som förlorat sitt hopp om livet.

LÄS MER OCH BESTÄLL BOKEN

Lediga tjänster

Vi söker flera nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss.

Under Lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.