Testa vår nya placeringfunktion

Målgrupp
Ålder

Kontakta Grynings Placeringsfunktion

Har du en placeringsförfrågan eller vill du "bolla" en fråga? Kontakta Grynings Placeringsfunktion 020-700 710 eller e-post placeringsfunktionen@gryning.se

Barn och familj

Gryning erbjuder akuta och planerade insatser vid HVB, lägenhetsboende och öppenvårdsinsatser med flexibelt anpassat stöd till gravida, familjer och ensamplacerade barn. >>>

Ungdom

Gryning erbjuder akuta och planerade insatser vid HVB, lägenhetsboende, stödboende och öppenvårdsinsatser med flexibelt anpassat stöd för ungdomar. Det finns särskild kompetens gällande insatser kopplat till kriminalitet och missbruk. >>>

Jour- och familjehem

Gryning erbjuder konsulentstödda jour- och familjehem i hela Västra Götaland. Bolaget harspecialistkompetens gällande hedersrelaterat våld och förtryck samt spädbarn. >>>

Öppenvård – Insatser på hemmaplan för barn, unga och familjer

Gryning erbjuder öppenvårdsinsatser i hemmet eller i lägenhet i hela länet med behandling, utredning och stöd för barn, unga, vuxna och familjer, dygnet runt. >>>

Heder och skyddat boende

Gryning erbjuder skyddat boende på HVB eller i lägenhet, skyddsutredningar, familjehem, öppenvårdsinsatser samt råd och stöd för personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller våld i nära relation. Gryning erbjuder också skyddat boende i olika former för personer kopplat till gängkriminalitet. >>>

LSS

Gryning erbjuder bostad för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer i kombination med social problematik och tillhör LSS personkrets 1. Enheten erbjuder också bostad med särskild service enligt 9:8 § LSS. Vi tar också emot ungdomar som placeras enligt SoL och/eller LVU. >>>


Gryning har lång erfarenhet av insatser för familjer

Vi har många års erfarenhet av utredning och behandling av familjer. Vi kompletterar ert egna utbud och försöker vara lyhörda i vad för slags behov som efterfrågas – och inte efterfrågas. Tillsammans med er i socialtjänsten sätter vi ihop en anpassad insats eller fortsätter en påbörjad process.

Läs mer

Tema Familj i Gryning under maj månad

Under maj månad har vi tema Familj i Gryning. Det hela avslutas med årets digitala Gryningdag 24 maj – i år med fyra intressanta föreläsningar där Familj är gemensam nämnare. Redan nu kan du som arbetar i socialtjänst, som jour- eller familjehem eller studerar låna vår föreläsning ”Efter våldet – stöd i föräldraskapet” från 2021. 

Läs mer

Bli jour- eller familjehem

Gryning behöver kontinuerligt nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna.

Kan din familj öppna sin dörr och famn för någon annans barn? Ett familjehem kan bestå utav en eller två vuxna, med eller utan egna barn. Det som är viktigt är livserfarenhet, personlig mognad samt en trygg och stabil livssituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem samt förståelse för utsatta barns och ungdomars situation. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.

LÄS MER

Tanjas väg tillbaka blev en bok

Sedan 2005 har Grynings enhet Solsidan i Skara arbetat med barn som utvecklat uppgivenhetssyndrom. Utifrån de trettiotal barn som behandlats har enheten med tiden kommit att utveckla en egen behandlingsmetod. Nu har metoden beskrivits i en bok. Författare är Micael och Carina Jönsson socionomer, leg psykoterapeuter och handledarutbildare. Micael har också varit Solsidans handledare under flera år.

I boken får vi följa en fiktiv familj och dottern Tanjas väg tillbaka till livet. Det är en mödosam väg där Solsidans medarbetare prövas på olika sätt. Metoder, arbetssätt, organisation och roller liksom relationer och känslor utmanas av att möta ett barn som förlorat sitt hopp om livet.

LÄS MER OCH BESTÄLL BOKEN

Lediga tjänster

Vi söker flera nya medarbetare som vill göra skillnad för de barn, ungdomar, familjer och vuxna som finns hos oss.

Under Lediga tjänster kan du se vad vi söker just nu.