Ungdom

Gryning erbjuder heldygnsvård och öppenvård för ungdomar. Grynings enheter arbetar på uppdrag från socialtjänsten och insatserna utformas i samarbete med ansvarig socialsekreterare med stöd av SoL (Socialtjänstlagen) eller LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga). Enheterna med heldygnsvård erbjuder ett varierat utbud av insatser; akutplaceringar, utredningar, kortare uppdrag, korttidsbehandling enligt MSMT, längre behandlingsinsatser, nätverksarbete, familjearbete, träningslägenheter och öppenvård. Enheterna som arbetar med öppenvård erbjuder kvalificerad vård till ungdomar och deras familjer. Våra medarbetare har adekvat grundutbildning och bred kompetens inom sitt område. Gryning vidareutbildar sina medarbetare kontinuerligt och erbjuder regelbunden handledning.

Grynings ungdomsenheter