Övriga uppdrag

Konsultuppdrag
Vi erbjuder konsulttjänster inom familjehemsvårdens område, till exempel vid tillfälliga arbetstoppar i kommunen eller vid särskilda tillfällen.

  • Tolkning (fördjupning) av intervjuer enligt Kälvestensmodellen
  • Utredning av blivande jour- och familjehem
  • Tillfälligt konsulentstöd till kommunens egna jour- och familjehem som behöver särskilt stöd under en begränsad period eller vid ett särskilt tillfälle

Övrigt
Inom Gryning kan vi även erbjuda:

  • Konsultation/rådgivning
  • Umgängeslokaler och umgängesstöd
  • Skräddarsydda saminsatser vid stora behov inom familjehemsvården