Grupphandledning

Handledning

Grynings Familjehemsenhet med kontor i Vänersborg, Göteborg och Skaraborg, fungerar som ett komplement till er egen familjehemsvård och kan bidra när ni måste söka lösningar utanför er egen kommunala verksamhet.

Grynings Familjehemsenhet anordnar handledningsgrupper och vid behov enskild handledning, för jour- och familjehem. Våra handledningsgrupper finns i hela Västra Götaland och kommunerna är välkomna att anmäla familjehem som har behov av handledning.

Kontakta
Pernilla Martineau Hall, Familjehem Göteborg,
tel. 031-40 54 53, 0706-14 35 98, pernilla.martineau.hall@gryning.se

Karin Sahlin Ringstedt, Familjehem Vänersborg,
tel. 0521-57 57 91, 0709-59 90 94, karin.sahlin.ringstedt@gryning.se