Grupphandledning

Handledning

Grynings Familjehemsenhet med kontor i Vänersborg, Göteborg och Skaraborg, fungerar som ett komplement till er egen familjehemsvård och kan bidra när ni måste söka lösningar utanför er egen kommunala verksamhet.

Grynings Familjehemsenhet anordnar handledningsgrupper och vid behov enskild handledning, för familje- och jourhem. Våra handledningsgrupper finns i hela Västra Götaland och kommunerna är välkomna att anmäla familjehem som har behov av handledning. Under våren 2019 planerar vi att åter starta upp en handledningsgrupp i Göteborg som särskilt inriktar sig på familjehemspappor. Hör av dig redan nu om du har någon som vill gå i den gruppen!

Kontakta
Pernilla Martineau Hall, Familjehem Göteborg,
tel. 031-40 54 53, 0706-14 35 98, pernilla.martineau.hall@gryning.se

Karin Sahlin Ringstedt, Familjehem Vänersborg,
tel. 0521-57 57 91, 0709-59 90 94, karin.sahlin.ringstedt@gryning.se