Grupphandledning

Handledning

Grynings Familjehemsenhet anordnar handledningsgrupper och vid behov enskild handledning, för jour- och familjehem. Våra handledningsgrupper finns i hela Västra Götaland och kommunerna är välkomna att anmäla jour- och familjehem som har behov av handledning.

Kontakta
Stefan Larsson
tel 0705-14 55 06, stefan.larsson@gryning.se