Utbildningar

Gryning anordnar kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner.

Dels är det utbildningar som riktar sig mer mot insatser genom jour- och familjehem, men även utbildningar inom andra områden som gagnar socialtjänsten.
Utöver det så anordnar vi utbildningar för nuvarande och blivande familjehem inom Gryning.

>> Direktlänk till mer info om utbildningar samt nedladdningsbara kataloger inom familjehem hittar du här. 

Se fler utbildningar här nedan.


Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem.

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i utbildningen.

Läs mer

Digital basutbildning: Missbruk och beroende – förutsättningar för hållbara resultat

Våra frukostföreläsningar om HAP (Haschpreventionsprogrammet) som genomförts under hösten och våren har varit mycket uppskattade. Nu utvecklar vi den föreläsningen och bjuder in socialtjänst till en fördjupad digital utbildning där vi samlat våra mest erfarna medarbetare inom området missbruk/beroende. Det handlar om tre tillfällen à 1 tim med möjlighet att ställa frågor efteråt via sms. Basutbildningen är kostnadsfri för socialtjänst.

Läs mer

Digital frukostföreläsning: Tonårshjärnan – ett lätt byte för organiserad brottslighet

Inbjudan till digital kostnadsfri frukostföreläsning fredagen 23 april:

Tonårshjärnan – ett lätt byte för organiserad brottslighet

Välkommen till en digital frukostföreläsning med Grynings MST-team i samarbete med MST Sverige.
Under en timma bjuder de på en forskningsöversikt om gängproblematik och dess komplexitet.
De redogör för hjärnans utveckling kopplat till strängare straff och repressiva åtgärder samt begreppet CCE (Child Criminal Exploitation). Föreläsarna problematiserar och nyanserar den dominerade uppfattningen att hårdare straff är lösningen på problemen med gängkriminalitet och organiserad brottslighet och ger alternativ på andra vägar att gå.
Medverkar gör Helena Brandberg, Grynings MST-team samt Emma Ulfsdotter och Anders Öhman, MST Sverige.
Fredag 23 april kl 9-10 med möjlighet att ställa frågor som föreläsarna svarar på efteråt.
Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst!
>> Anmäl dig på kommunikation@gryning.se Vi skickar länk till föreläsningen någon dag innan.
Ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen.

Gryning 20 år – 27 maj 2021

Välkommen att fira Gryning 20 år med oss! Torsdag 27 maj bjuder vi in hela Sveriges socialtjänst till en digital heldag med intressanta föreläsningar. På den digitala scenen har vi samlat några av våra mest erfarna medarbetare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom respektive specialistområde – allt kostnadsfritt för socialtjänst.

Läs mer