Utbildningar

Gryning anordnar kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner.

Dels är det utbildningar som riktar sig mer mot insatser genom jour- och familjehem, men även utbildningar inom andra områden som gagnar socialtjänsten.
Utöver det så anordnar vi utbildningar för nuvarande och blivande familjehem inom Gryning.

>> Direktlänk till mer info om utbildningar samt nedladdningsbara kataloger inom familjehem hittar du här. 

Se fler utbildningar här nedan.


Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för de som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Kälvestenmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar.

Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken är grundad i en mängd forskningsstudier. SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på Kälvestenmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter att arrangera detta. Vi erbjuder sedan 2018 utbildningen på begäran från våra ägarkommuner.

Läs mer

Ett år sedan Viveka tilldelades Childhoodpriset! Repris: Den viktiga anknytningen och Anknytning 2.0

Den 8 december är det ett år sedan Viveka Jonsson, Grynings medarbetare på Birkahemmet sedan 30 år, tilldelades Childhoodpriset. Vi uppmärksammar jubileet med att sända repriser av ”När ansvaret brister – om den viktiga anknytningen” och ”Anknytning 2.0” –  Vivekas mycket uppskattade digitala föreläsningar om hur Birkahemmet arbetar med de tidigaste relationerna mellan spädbarn och nyblivna föräldrar, som själva ofta har stora behov.

Läs mer