Utbildningar

Gryning anordnar kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner.

Dels är det utbildningar som riktar sig mer mot insatser genom jour- och familjehem, men även utbildningar inom andra områden som gagnar socialtjänsten.
Utöver det så anordnar vi utbildningar för nuvarande och blivande familjehem inom Gryning.

>> Direktlänk till mer info om utbildningar samt nedladdningsbara kataloger inom familjehem hittar du här. 

Se fler utbildningar här nedan.


Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem.

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i utbildningen.

Läs mer

Kostnadsfri digital frukostföreläsning: Så jobbar vi med ungdomar som har svår och komplex problematik

I Gryning möter vi dagligen ungdomar med en svår problematik som pågått under lång tid. Hur kan vi ge dem förutsättningar för hållbar förändring? Dimitri Alemos, enhetschef Ramnås i Borås och Anna Lind, enhetschef Sparregården i Vänersborg berättar om vilka metoder de använder i sitt arbete och vilka krav ungdomarnas individuella mål ställer på medarbetare, organisation och ungdomarna själva.

Fredag 24 september kl 9-10 med frågestund efteråt. Anmäl till kommunikation@gryning.se

Koppla upp dig, ta med kaffe, smörgås och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen. Föreläsningen är kostnadsfri för socialtjänst, jour- och familjehem samt studenter!

Jour- & familjehem – Anknytning – relationsuppgiften med Eva Körner

 

  • Hur kan jag förstå den bakomliggande psykologiska processen så att både barnets och föräldrarollens utveckling stärks?
  • På vilket sätt kan jag skapa och behålla en utvecklande relation med ungdomar som inte har fått en grundläggande trygghet som barn?
  • Hur kan jag hjälpa dem att utvecklas i en positiv riktning?

DAGENS TEMA
Föreläsningen handlar om barn som inte fått sina behov tillgodosedda under sina första år i livet och hur det kan påverka dem senare under uppväxten.
Vidare om tonåringar som behöver frigöra sig för att bli självständiga vuxna, hur går denna process till när tonåringen samtidigt har stora anknytnings- och utvecklingsbehov avseende sig själv och sin jagutveckling?

När jag sedan som jour- eller familjehemsförälder har kunskapen om detta hur ska jag som vuxen matcha barnets/tonåringens beteende så att vi kan få en fungerande, ömsesidig relation. Detta för att hjälpa honom eller henne vidare i sin utveckling mot målet att bli en trygg och självständig ung vuxen.

Läs mer