Utbildningar

Gryning anordnar kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner.

Dels är det utbildningar som riktar sig mer mot insatser genom jour- och familjehem, men även utbildningar inom andra områden som gagnar socialtjänsten.
Utöver det så anordnar vi utbildningar för nuvarande och blivande familjehem inom Gryning.

>> Direktlänk till mer info om utbildningar samt nedladdningsbara kataloger inom familjehem hittar du här. 

Se fler utbildningar här nedan.


Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem.

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i utbildningen.

Läs mer

Digitala temaföreläsningar i november och december: Att möta barn med komplext trauma 0-6 år och 7-12 år

Under de två fristående föreläsningarna utgår vi från kunskaper om och erfarenheter av utvecklingstrauma hos barn. Vi gör detta med en fot ”på golvet” och en fot i forskningen. Medverkar gör Johan Melander Hagborg, leg. psykolog, universitetslektor vid Göteborgs universitet, verksam vid Rädda barnen och på mottagningen Bojen samt Linda Andersson, socionom och behandlingshandläggare på Grynings barn- och familjeenhet Trollbacken.

Läs mer

Digital basutbildning januari-februari 2022: Hedersrelaterat våld och förtryck

Nu rivstartar vi Grynings digitala vårtermin och bjuder in till vår fördjupade digitala basutbildning om utredningsarbete inom hedersrelaterat våld och förtryck. Det är, liksom tidigare, våra medarbetare Frida och Anders som håller i utbildningen med fyra digitala utbildningstillfällen à 1 tim samt frågestund efteråt. Senast vi genomförde utbildningen, hösten 2020, blev den mycket uppskattad.
”Jag tyckte det gavs väldigt bra information, man fick bra förståelse genom bra exempel tagna från verkligheten – det blev lätt att sätta in teorin i praktiken på så sätt” var en av de återkopplingar som kom in efteråt.

Läs mer