Utbildningar

Grynings Familjehemsenhet erbjuder kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägares medlemskommuner. På våra återkommande nätverksträffar med representanter från socialtjänsten tar vi emot önskemål och tips om ämnen och föreläsningar för att sedan arrangera och bjuda in till desamma.

Utbildningar för jour- och familjehem 2024 (klicka på utbildningen för mer information)

Göteborg 9 november Om barns självkänsla och vuxnas ledarskap 

Grundutbildning för jour- och familjehem – Ett hem att växa i
13-15 september samt 24 september (med möjlighet till övernattning). Anmälan till: jessica.larsson@gryning.se

Kostnadsfria digitala föreläsningar för socialtjänst, skolpersonal, jour- och familjehem samt studenter

För mer information och anmälan kontakta Stefan Larsson, e-post stefan.larsson@gryning.se

Utbildningar och nätverksträffar för socialtjänst 2024 (klicka på utbildningen för mer information)

Vänersborg jan-feb samt höst 2024 – Att utreda familjehem Kälvestensmodellen

Vänersborg mar-apr – Utbildning av familjehemsutbildare i Ett hem att växa i 
23-24 oktober samt 20 november

Göteborg mar-apr – Tolkarutbildning enligt Kälvestensmodellen 

Tolkning/fördjupning av Kälvestensutredning

Nätverksmöten för barn- och familjehemssekreterare 

Konsulttjänster

Kostnadsfria digitala föreläsningar för socialtjänst, skolpersonal, jour- och familjehem samt studenter

 

>> Direktlänk till mer info om utbildningar samt nedladdningsbara kataloger inom familjehem hittar du här.