Missbruksvård

Visste du att Gryning – vårdbolaget som ägs av alla kommunerna i Västra Götaland – också kan erbjuda missbruksvård? Vi har tre missbruksenheter med engagerade och välutbildade medarbetare. Två av dem med boende och Götateamet erbjuder öppenvård i Göteborg för ungdomar 16-21 år med drogproblematik.

Strandgården i Ljungskile tar emot kvinnor och möter dem utifrån deras individuella behov och önskemål. Tillsammans med kvinnan arbetar vi för att hitta de verktyg hon behöver för att kunna förändra sin livssituation.

Lärjeholm i Göteborg är ett utrednings- och motivationshem för män 18-35 år som vill komma bort från sitt missbruk.
Båda institutionerna tar emot klienter med blandmissbruk och samsjuklighet. Behandling, motivation, utredningar, drogkunskap och matchning till behandling är specialområden.

Grynings insatser sker enligt de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Vi använder oss av evidensbaserade metoder som gett goda resultat och våra kunder har varit nöjda med våra insatser.
Vill du veta mer om Grynings missbruksvård? Läs mer här. 

Vänliga hälsningar
Ylva Jungebring